02-02-08

Een negatieve evolutie

Darwin_Day_Best_Logo
Filosoof Johan Braeckman heeft van UGent een budget van 200.000 € gekregen om de evolutieleer van Darwin te promoten. Ik dacht op het eerste ogenblik "Waar is dat nou goed voor?", maar blijkbaar verwerpt 20% van de bevolking in Vlaanderen deze leer. Als "alternatief" hecht men geloof aan het creationisme (het klassieke Genesis-verhaal uit de Bijbel: De mens is een scheppingsdaad van God). De menigen over die scheppingsdaad hangen af van geloof tot geloof (Zie ondermeer Wikipedia). De evolutieleer van Darwin ligt bij sommige mensen moeilijk omdat zij rechtstreeks op de wording van de mens slaat. Met andere woorden, de evolutieleer van Darwin raakt aan de zingeving van de mens.

DarwinWeek

De ene godsdienst blijkt daar beter mee overweg te kunnen dan de andere. Volgens de katholieke kerk is de evolutieleer met hun geloof te verzoenen. Meer zelfs, het creationisme wordt er afgedaan als een al te letterlijke interpretatie van het scheppingsverhaal. Nou ja, katholieken hebben al eerder gezien dat een letterlijke interpretatie van de bijbelse teksten niet langer houdbaar is. In 1931 formuleerde de katholieke priester Lemaître de gedachte dat het heelal uit een explosie ontstaan zou zijn. Zijn schatting dat dat 15 miljard jaren geleden zou kunnen gebeurd zijn, ligt vrij dicht bij de resultaten die men vandaag de dag uit metingen kan afleiden. Enkele jaren geleden werd Stephen Hawking op audiëntie bij de paus gevraagd. De paus stelde dat de katholieke kerk geen problemen had met de huidige theoriën omtrent het ontstaan van het heelal. Toen de paus vroeg om geen onderzoek te doen naar hetgeen vóór de Big Bang zou kunnen gebeurd zijn, moest de natuurkundige wel even glimlachen. Ondertussen zijn er aardig wat wetenschappelijke speculaties gemaakt wat er voor het "begin" kan geweest zijn.

logo_evolutie

Het zijn vooral orthodoxe-joden, moslims en protestanten die de evolutieleer van Darwin verwerpen. In mijn buurt lopen er een aantal kinderen school in de "school met de bijbel". Op hun website vind je een linkje naar een website waarop de evolutieleer van Darwin gecontesteerd wordt. Een aap schudt heftig nee bij een onderschrift Evolutie? Nee! Ha, dat een aap dat niets van de evolutieleer begrijpt, dat wil ik wel aannemen. Jammer dat die kinderen zo gebrainwashed worden ... dat lijkt me niet ethisch van die school met de bijbel. In de Verenigde Staten wordt in bepaalde staten het creationisme op school onderwezen. Onlangs was er in South Carolina een controverse toen in een tekstboek over biologie toch de evolutieleer van Darwin vermeld werd. De authoriteiten kregen verzoeken om die tekst te schrappen omdat de mensen zich in hun geloof geschaad zouden voelen. Ondanks alle protest bleef de tekst behouden. Wetenschappers en biologen hebben die controverses aangegrepen om daar een parodie van te maken. In een officiële brief aan de Kansas Board of Education eiste men dat in de klas evenveel tijd zou besteed worden aan het Vliegende Spaghettimonster als aan de christelijke en andere scheppingsverhalen. Dit "geloof" is sindsdien een grote rage geworden.
800px-Touched_by_His_Noodly_Appendage


We leven in een tijd waar we gemakkelijk toegang hebben tot allerhande informatie. Toch neemt een groot deel van de bevolking daar de tijd niet voor. Men heeft er zogezegd geen tijd voor. Wel neemt men dan de tijd om naar het gelul en het gezwets te luisteren waar menig TV-programma vol van steekt. Binnenkort worden in Vlaanderen door professor Johan Braeckman een aantal lezingen gegeven. Neem eens de tijd om daar naar te gaan luisteren. Of blijf je liever de aap uithangen?
 
evolution

Commentaren

Een goed initiatief. De waarheid kan niet genoeg benadrukt worden. En Braeckman is daarvoor de geschikte persoon.

Gepost door: pieter | 02-02-08

wow zoveel geschreven ,en zo volgens mij ook nog waarheid ,ik kom zeker terug om te lezen
groetjes uit limburg Hexana

Gepost door: hexana | 03-02-08

Griezelig toch hoe mensen andere mensen kunnen overtuigen van hun onzin.

Gepost door: Adem | 03-02-08

brainwashing yep: het begin van het verbieden van vrij denken. het ontkennen op dergelijke manier is eigenlijk hun eigen bedriegen. denken ze nu warempel dat de mens een supperwezen is? dat de mens boven alles staat onder commando van god of allah of welke ingebeelde iets dan ook? de mens is op deze aardkloot nietig als een kruipende piering desondanks ons denkend vermogen, onze kunde van wat de mens allemaal kan.
PS: ik kom van Mars :P

Gepost door: watje | 03-02-08

Dag Vrijdenker Krankzinnig is het !!! Ik heb medelij met die kinderen, die een aap als voorbeeld voorgeschoteld krijgen. Er zullen altijd bevolkingssgroepen zich geroepen voelen om toe te treden tot o.m. sektes en andere praktijken. In plaats van voor zichzelf te denken.

Gepost door: Joke | 03-02-08

Het katholiek geloof zit bij velen nog diep geworteld. Ook de kinderen stellen vragen. Deze vraag hoorde ik toen ik tijdens een godsdienstles. Een' gespecialiseerde' juf moet die dan komen geven. Bij ons hebben de lln. de vrije keuze wat ze volgen. Ik zat aan mijn bureau te werken toen één van mijn lln. dit vroeg: Juf, is het waar dat wij van de apen komen en die Big Bang , hoe zit dit in elkaar? Ik zag de godsdienstjuf eventjes slikken, ik kreeg binnenpretjes. Nu werd het interessant! Ze werd eventjes rood. Gelukkig zei ze toch niet dat we afstamden van Adam en Eva. Maar het was precies een groot geheim, een misdaad om daar te mogen over praten. Erg hé, en dan voor een juf van in de twintig. Zo zie je maar hoe onze jongeren in een katholieke school gekweekt worden. Nu, ik ben ook afgestudeerd in het vrij onderwijs, maar gelukkig ben ik zeer kritisch en ruimdenkend. Indertijd had ik daar wel heel veel miserie tijdens bepaalde lessen tot zelfs een tijd schorsing omdat ik voor mijn mening uitkwam.

Gepost door: nancy | 04-02-08

Ik ben katholiek opgevoed en ben nog steed een Christen. Dat wil niet zeggen dat ik niet kan denken of niet ruimdenkend ben. Creationisme is pure onzin. Wetenschap en geloof botsen niet....het hele leven is een wonder.....het zijn wij, nietige mensjes, die denken dat we het "leven" kunnen doorgronden.
Geloven in een God wordt bij velen tegenwoordig afgedaan als onzinnig......mijn geloof tast mijn denken niet aan! Degenen die zo klagen dat ze geconditionneerd werden op katholieke scholen, moeten zich eens afvragen of het niet aan hunzelf ligt....ik heb er geen last van gehad en heb altijd ruim kunnen denken, en heb me nooit belast gevoeld.
Wetenschap en geloof staan elkaar niet in de weg....het zijn 2 verschillende zaken.
"Het leven" is een wonder voor mij.
Groetjes

Gepost door: Mythoske | 04-02-08

Een onderwerp waarover je kan blijven discussiëren en zeer interessant. Helaas zijn het merendeel van zijn lezingen in Oost en West Vlaanderen.
Op je reactie: daarom vraagt mijn ventje elke avond of ik een praline wil!? ;-)

Gepost door: nana | 04-02-08

dag stadsgenoot
bedankt voor je toffe reactie
fijne avond nog
grts
hilde

Gepost door: hilde | 04-02-08

Wie de evolutie aanvaard - hoe kan het anders - kan evengoed geloven in het scheppingsverhaal van de bijbel. De bijbel is geen wetenschap, maar geloof. Eender hoe, het wonder van het leven blijft hetzelfde.
Kritisch denken heeft niets met geloof te maken; dat doe je immers met je hart.
Groetjes

Gepost door: Denkertje | 05-02-08

Een van de gedachten die de mens maar moeilijk kan accepteren is dat hij niet het hoogtepunt van wat dan ook is.Het heeft met de menselijke ijdelheid te maken dat we geneigd zijn de evolutie te zien als een proces dat uitsluitend is geprogrammeerd om ons te scheppen.

Gepost door: Wim | 13-02-08

Een van de grootste denkfouten ivm de evolutie theorie is dat we zouden afstammen van de apen... dat is niet waar! De aap en de mens hebben dezelfde voorouder. Dit is correcter (dit toch even recht trekken). Voor de rest evolutie all the way!!!!

Gepost door: Jean Pierre | 24-02-08

De commentaren zijn gesloten.