25-01-08

Zwijnig

ThreeLittlePigs
Deze week liep de bekende soep "culturele correctheid" in het Verenigd Koninkrijk over . Die Britse semi-overheidsinstelling vond na "wijs beraad" dat het sprookje "De wolf en de drie biggetjes" de moslims kan beledigen (omdat varkens er de hoofdrol in spelen) en dus verboden dient te worden. Als binnen afzienbare tijd toekomstige historici onze samenleving gaan doornemen, dan gaan ze wellicht aan het schaterlachen gaan. Ik las volgend commentaar van een blogger uit Marokko: "In Marokko worden de wilde zwijnen niet opgeëten en worden zelfs beschermd. Iedereen die onwettelijk een varken doodt, zal vervolgd worden. Ironisch genoeg, wordt er wel op varkens gejaagd tijdens het jachtseizoen. De kinderen spelen hier met speelgoed-varkentjes en sommige kinderkledij wordt met biggetjesfiguren bedrukt. Het is hier zeker geen punt om dergelijke zaken te gaan verbieden. Moslimkinderen zijn vertrouwd met verschillende verhalen waarin dieren het hoofdpersonage spelen. Het is klinkklare onzin om dergelijke discrimatie te gaan toepassen omwille van een cultuurverschil tussen christenen, die er aan houden varkens te kweken en te consumeren, en tussen moslims,  die dat als een zonde beschouwen." Kunnen we dan in Europa niet meer leven met cultuurverschillen? Mogen we van elkaar niet meer gaan verschillen? Trekken we met zijn allen dan maar een grijs uniformpje aan? Ik heb de indruk dat "culturele correctheid" de boze wolf verhuld in een schapenvacht aan het worden is.
HaddockScheldpartijKuifjeGefatsoeneerdeZwarte


In het verleden werden in England al kinderverhalen aangepast. Zo werd Baa Baa Black Sheep (zwart schaap) veranderd in Baa Baa Rainbow Sheep (regenboogschaap) om raciale geschillen te voorkomen. We mogen wel niet te licht over bepaalde van die aanpassingen gaan. Het verkeerd weergeven van een bepaalde bevolkingsgroep kan tot vooroordelen leiden. Ik heb hierbij twee afbeeldingen uit twee stripverhalen van Kuifje, waarbij de prenten achteraf fatsoenlijker gemaakt werden (Bron: Anne Frank Stichting - Vreemd Gespuis - Uitgeverij Ambo/Novib- 1987). Indien zwarten steeds als karikaturen voorgesteld worden (dikke lippen, krulhaar, spreken een broebeltaaltje, zijn de blanke dankbaar, ...) dan is het begrijpelijk dat jeugdige lezers na verloop van tijd een zwarte met dergelijke karikatuur gaan vereenzelvigen.

Een interessant en aangenaam boek om lezen is "De figuranten van de geschiedenis" (Antoon De Baets - Uitgeverij EPO). De auteur laat  pijnlijk zien hoe vroeger de geschiedenisboeken uit het lager en het middelbaar onderwijs vol met vooroordelen stonden. De geschiedenis werd vroeger etnocentrisch behandeld (de blanke Europeeër als "het" referentiepunt). Sommige boeken bevatten zelfs zinsspelingen op raszuiverheid of vertoonden vormen van gelegenheidsracisme. Kortom, er is nog werk aan de winkel. Tijd, dat deze samenleving het gezond verstand gaat gaan cultiveren.
 
Foxkeh
Tip: Wie met het vuurvosje (Firefox) over het WereldWijdeWeb surft, kan zijn browser met leuke thema's aankleden. Zie bvb. hoe ik mijn vuurvosje het Foxkeh-kleedje heb aangetrokken. 

21-01-08

Autosalon

AutoMachtFrei

20-01-08

Winterakoniet

In mijn tuin zijn deze week de winterakonieten (Eranthis hyemalis) aan het bloeien geslagen. Heerlijk. Ik ga er elke dag naar kijken. Een uitstekend middel tegen winterdroefheid.

Winterakoniet

De ogen zijn de hekken van de geest;
je kan ze beter sluiten, nu, uit voorzichtigheid,
nu de dag onverschillig verder gaat...
En de deuren van de ziel... de oren;
laten we die ook sluiten uit voorzichtigheid.
Laten we bidden voor de doden en de ouden,
dat ze iemand zouden hebben die hen liefheeft...
een beetje liefde, waarborg van leven,
zonder behoefte aan wetten en afkondigingen...
Liever een miniem fragment van leven
dan welige en dolgeworden levende stompzinnigheid.
Patrizia Valduga

20:33 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: winterakoniet, vrijdenker, patricia valduga, droefheid, winter |  Facebook |

16-01-08

Het stenen tijdperk

StopStoningLogoWlumlmeydaan-logo
De vereniging WLUML (Women LivingUnder Muslim Laws) is een wereldwijde campagne gestart om het stenigen en het vermoorden van vrouwen als gevolg van het misbruiken van godsdienst en cultuur een halt toe te roepen. De steniging van mensen is een legale manier van straffen voor "overspel tussen volwassenen" (zina al-Mohsena) in Afghanistan, Iran, Nigerië (33% van het gebied), Pakistan, Saoedi Arabië, en de Verenigde Emiraten. De meest recente gevallen van steniging vonden plaats in Iran (In Iran kan men ook voor andere vergrijpen gestenigd worden). In Pakistan en Irak werd melding gemaakt van steniging door de plaatselijke bevolking.

Het zijn meestal vrouwen die tot deze straf veroordeeld worden. Onder de islamitische wetgeving wordt bi j het overtreden van de vigerende seksuele normen meer schuld aan de vrouwen toegekend. Vooral in gevallen van beweerde (dus onbewezen!) betrekkingen buiten het huwelijk (zina) treft de vrouw alle schuld. Het is in die culturen namelijk gewoon dat mannen met meer dan één vrouw kunnen huwen en die gewoonte wordt dan gebruikt als verrechtvaardiging om seks buiten het huwelijk te kunnen hebben. Bovendien zijn in dergelijke maatschappijen de mannen veel mobieler en kunnen dus gemakkelijker aan een straf ontsnappen.
stoning2
De campagne beperkt zich niet enkel tot het aanklagen van de praktijken van het stenigen, maar wil ook de problematiek van de "familie-eer" aankaarten. Volgens de speciale rapporteur van de VN vonden dergelijke moorden al plaats in Bangladesh, Brazilië, Ecuador, Egypte, India, Israël, Italië, Jordanië, Marokko, Pakistan, Zweden, Turkije, Uganda, het Verenigd Koninkrijk. (Ik geloof dat onlangs in België een meisje vermoord werd omdat het niet uitgehuwelijkt wilde worden).

Artikel 104 van het strafwetboek in Iran stipuleert dat diegenen die op overspel betrapt worden, gestenigd zullen worden. Daartoe dienen stenen gebruikt teworden die niet te groot zijn, zoals stenen waarmee men een mens met één enkele of twee slagen kan doden, maar anderzijds mogen deze stenen ook niet te klein zijn, omdat ze nog als stenen beschouwd dienen te kunnen worden. Artikel 102 stelt dat in het geval een man gestenigd wordt, hij tot aan het middel ingegraven dient te worden. In geval het een vrouw betreft, dan dient zij tot aan de borst ingegraven te worden. Bij het stenigen duurt het ongeveer 20 minuten vooraleer de betrokkene sterft.

Riskeren binnenkort in Iran gestenigd teworden :

1Ms. Parisa A. (Adel AbadPrison, Shiraz)
2 Ms. Kobra N. (Tabriz Prison, Tabriz)
3 Ms. Kheireyeh V. (Sepidar Prison, Ahwaz)
4 Ms. Iran A. (Sepidar Prison, Ahwaz)
5 Ms.Malak (Shamameh) Ghorbani (Orumieh Prison, Orumieh)
6 Ms.Hajieh Esmailvand (Jolfa Prison, Jolfa)
7 Ms.Soghra Molawyi (Varamin Prison, Varamin)
8 Ms.Ashraf Kallhori (Evin Prison, Tehran)
9 Ms. Fatemeh (Tehran)
10 Mr.Abdollah Farivar (Sari Prison, Sari)-Male
11 Mr. Najaf A. (Abdel-Abad Prison, Shiraz)-Male

Hopelijk worden de mensen meer door deze problematiek beroerd dan door de onozelheden die de BV's uithalen om zich toch maar interessant te kunnen maken. We zijn "vrij" ons meer te interesseren voor de"problemen" van deze opgeblazen leegtes. Als vrijheid, slechts de verworvenheid betekent om de blote kut van Paris Hilton te kunnen bekijken, laat dan die waardenloze vrijheid maar snel aan banden gelegd worden. Vrijheid kan slechts betekenisvol (waardenvol) zijn, als het in gezelschap van verantwoordelijkheid blijft. Neem dus jullie waardenvolle vrijheid de campagne tegen het stenigen en het vermoordenvan vrouwen te helpen uitdragen!

Dragen jullie, jullie steentje bij?

stoning

20:37 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sharia, stenigen, vrijdenker, wluml, iran |  Facebook |

13-01-08

Het bedrog van Maria Magdalena

IntegraalMedischCentrumMariaMagdalena
Een Belgische dokter die in in Nederland levenslang was geschorst omdat hij met alternatieve geneeswijzen patiënten 'extreem misleidde', verliest zijn post in het Kortrijkse AZ Groenige (DeMorgen). De dokter in kwestie, die nog steeds actief is in het Integraal Medisch Centrum Maria Magdalena, werd daarbij geholpen door orthomoleculair therapeute Carine Bolijn. Zij beweert dat ze via een "goddelijke gids" in staat was met de bestralingen zieke organen te herstellen en zelfs te laten vervangen door gezonde exemplaren. Het begrip "orthomoleculair" is mij onbekend. Ik zoek het op in Wikipedia. Het blijkt een alternatieve geneeswijze te zijn. Wikipedia is blijkbaar up-to-date, want het verhaal van bedoelde dokter wordt er vermeld: "In januari 2008 werd de Belgische arts Patrick van Eeghem door het Regionaal medisch tuchtcollege te Eindhoven geschorst uit zijn beroep. In het instituut waar hij werkte, het Medisch Centrum Maria Magdalena in Roosendaal, had een kankerpatiente te horen gekregen dat ze volledig zou genezen, en chemotherapie werd de vrouw ontraden. Korte tijd later overleed de vrouw. De orthomoleculaire therapeute die de arts bij het centrum had betrokken, werd door haar eigen beroepsvereniging geschorst."

In vond over de praktijken van dit duo op het internet volgend verhaal: De inspectie baseert een en ander op meldingen van patiënten waarvan één met de volgende strekking. Een kankerpatiënte kreeg te horen dat ze volledig zou genezen. Chemotherapie werd ontraden. Deze patiënte onderging, net als veel andere patiënten, een behandeling. Hiertoe moest zij in een aparte ruimte een half uur op een behandelbank liggen waarna de therapeute haar vertelde welke informatie zij had ontvangen. Tijdens de banksessies hadden ‘gidsen’ hun werk gedaan en haar kosmisch geopereerd. De orthomoleculair therapeute vertelde dat alle kankercellen gedood waren en nieuwe cellen geïmplanteerd waren in lever en longen. Niet de chemotherapie maar goddelijke krachten waren verantwoordelijk voor het herstel. Van de therapeute mochten er onder geen beding ’scans’ van het lichaam gemaakt worden omdat dan “de materialisatie van de nieuwe lever” ongedaan gemaakt zou worden. Uiteindelijk liet de patiënt toch scans maken. De kanker was toegenomen maar de therapeute bleef volhouden dat er geen sprake meer was van kanker. Ook werd deze patiënte behandeld door de arts. Deze schreef infusen voor versterkingvan de leverfunctie, hier is echter geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. De patiënt overleed korte tijd later.

Patiënten en ex-medewerkers getuigen dat er handelingen plaats vonden waarvoor immer contant diende betaald te worden en waarvoor geen rekening uitgeschreven werd. Ook dienden sommige patiënten medicijnen van 180€ te lopen. Een lucratieve business! En business zal het motiefwel wezen! Hoe kun je anders verklaren dat een wetenschappelijk gevormd dokter zich met dergelijk metafysisch bedrog gaat inlaten?
Devolution
Het verhaal laat evenwel een ander maatschappelijk vraagstuk zien. We leven in een maatschappij waar allerhande informatie vlot en goed beschikbaar is. Het bedrog van wichelroedes, Lecherantennes, chakra's en andere metafysische troep is uitvoerig aangetoond en beschreven geworden. Ondanks deze vaststellingen, blijven mensen in dergelijke zaken geloven. Blindheid voor de werkelijkheid. Het wordt duidelijk dat de evolutie al heel lang geleden gestopt is geworden. Mochten jullie aan dit statement twijfelen, weet dan, dat god mij als gids heeft aangeduid om jullie deze komische boodschap over te brengen. Kniel en spijs overvloedig mijn bankrekening!

Devolutie2

08-01-08

Gevoelig kleedje

IntelligenteKledij1-Philips

Verleden week kwam mijn vrouw thuis van de koopjes met een schitterend kleed aan. Het straalde een helder wit licht uit, wat haar een aura van heiligheid gaf. In mijn verbazing vergat ik een complimentje over haar aankoop te maken. De helderheid van het kleedje dimde en het kleur neigde naar blauw. Mijn vrouw merkte mijn vertwijfeling en vertelde dat ze een emotion-sensitive Bubelle Dress van Philips gekocht had. Aan de binnenkant van het kleed zitten tal van biometrische sensoren die de temperatuur, het zweetniveau, de hartslag, enzomeer opmeten. Uit de informatie van deze sensoren wordt de gemoedsgesteldheid van de vrouw afgeleid. Deze gemoedsgesteldheid bepaalt vervolgens de kleuren van het kleed.

Ik nam de proef op de som en polste naar de prijs van het kleed. Mijn vrouw vertelde dat ze het sterk afgeprijsd in de koopjes op de kop had kunnen tikken. Geen ogenblik later kleurde het kleed alle kleuren van de regenboog en lichtte het flitsend aan en uit op. Ik veranderde snel van onderwerp en prees de pracht van het kleed. En zie, het begon terug een helder wit licht uit te stralen! Ik was onder indruk van dat technisch hoogstandje van die ingenieurs van Philips om dat onberekenbare vrouwelijke gemoed in kleur te kunnen laten uitschijnen! Gisteren kwam ik laat van een nieuwjaarsreceptie thuis. Ik gluurde door het raam naar binnen en zag dat haar kleed felrood uitstraalde. Ik zette mijn liefste gezicht op en stapte dapper het huis in. Geheel voorbereid kon ik zo de stroom van kijvende woorden trotseren. Ik koos aan de hand van de kleur van het kleed zorgvuldig mijn woorden tot de rode gloed van het kleed verdwenen was. Ik begon dat kleedje best aardig te vinden!

Toen ik daarnet thuis kwam lag mijn vrouw wat bleekjes op het divan. Haar kleedje straalde geen licht meer uit. "Wat scheelt er schat?" vroeg ik bezorgd. "Zwijg stil" antwoordde ze, "Het was vandaag een hectische dag. Mijn batterijen zijn leeg!".
IntelligenteKledij2-Philips

20:32 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: intellignet textiel, bubelle dress, emotie, vrijdenker |  Facebook |

05-01-08

Parijs-Dakar afgelast

Dakar1
Dit jaar gaat de jaarlijkse processie van snelheid, gebrul en stank in het woestijnzand van Noord-Afrika niet door. Een terreur-organisatie dreigde met geweld tegen de andere terreur-organisatie. Het was aandoenlijk om die stoere macho's bittere tranen te zien wenen om de sluiting van hun speelterrein. Ze zagen hun humanitaire opdracht verzanden. Hoe zal het de plaatselijke bevolking vergaan, nu ze verstoken blijven van de achtergelaten vuilnis die hen als ontwikkelingshulp geschonken werd? Zullen de BV's psychologische hulp nodig hebben, nu ze niet meer met hun dure wagens kunnen pronken in de verpauperde dorpen? "Wie zal er opdraaien voor de financiële gevolgen?" las ik in de krant. Over de andere gevolgen valt er verder niets meer te lezen ... Quantité négligeable? In ieder geval, Allah is groot, nu hij dat circus uit de woestijn heeft weten te bannen!
Dakar2

20:34 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: parijs-dakar, vrijdenker, rally |  Facebook |