28-09-07

Red de solidariteit

Red De Solidariteitsauvons La Solidarité

Onder het motto 'Red de solidariteit' lanceren 400 bekende Belgen een petitie als tegengewicht voor het 'discours van splitsen dat bij de regeringsonderhandelingen hoogtij viert'. Ik heb weinig affiniteit met regio's, noch met België, noch met Vlaanderen. Toch onderschrijf ik deze campagne omdat ik solidariteit verkies boven egoïstische navelstaarderij. Men beweert dat de Walen van de Vlamingen profiteren. Vlaanderen kent een groot percentage aan belastingontduiking, kortom aan Vlamingen die profiteren van de Vlamingen. Wedden dat die belastingsontduikers, juist diegenen zijn die nog het hardst om splitsing durven roepen? Vlaanderen buit net als de andere landen van het Westen de Derde Wereld-landen uit. Wanneer gaan we die uitbuiting een halt toe roepen?

Kim Gevaerts kreeg op haar website al flinke kritiek omdat zij het forum van Red de solidariteit onderschreven heeft. Iemand schreef : "Wie voor België is, ist egen Vlaanderen (...) Hier ben je niet meer welkom". Eerst de Walen buiten, dan zullen blijkbaar de andersdenkenden volgen.

Kiezen voor nog meer onverdraagzaamheid? Nee, bedankt. Ik kies voor een warme samenleving zonder navelstaarderij en zonder het groot gelijk.

Red De Solidariteit
Boodschappen van ondertekenaars.

Hanna Mariën, in naam van de hele 4x100m estafette-ploeg:
Wij zijn in de eerste plaats atleten. Met de institutionele problemen zijn we niet zo direct bezig. Maar het communautair gekrakeel van vandaag begrijpen we niet goed. Onze ploeg bestaat nu eenmaal uit Vlamingen, Brusselaars en Walen. Van de vier die gelopen hebben, is er één Franstalige Brusselse en zijn er drie Vlamingen. Bij de twee reserven is er één Vlaamse en één Waalse loopster. Hoe je het nu ook draait of keert: die samenstelling, dat is juist onze sterkte!
"Jullie prestatie heeft België een gezicht gegeven" hoorden we Vlaams minister van Sport Bert Anciaux zeggen op de persconferentie van 18/09/07. En de Vlaamse minister-president Kris Peeters stelde dat "we een voorbeeld zijn voor het beleid en de politiek".
Daarom ondertekenen we graag een petitie die vraagt dat - te midden van de huidige onenigheid - de solidariteit behouden wordt.

Geert van Istendael, schrijver:
Het opgeven van de solidariteit vind ik zonder meer walgelijk en immoreel. Dat spreekt tegen mijn diepste instincten. In zaken als ziekteverzekering interesseert me niet de tegenstelling Vlaming-Waal, maar wel die tussen rijk en arm. Want ook in Vlaanderen zijn er langdurig zieken, werklozen, mindervaliden die niet aan de bak komen.

Axelle Red, zangeres:
Ik gaf gisteren een persconferentie met Unicef over Sierra Leone. De basisboodschap is dat we solidair moeten zijn met de derde wereld. En hier zouden we er zelfs niet meer in slagen om de solidariteit met Wallonië overeind te houden? Het is bijna gênant om Belg te zijn.

Wannes Van de Velde, zanger:
Het uiteenvallen van België zou niet alleen een sociale kaalslag betekenen, het zou ook cultureel een ramp zijn: we zouden de wederzijds kruisbestuiving van drie grote talen verbeuren. Bovendien zou het Vlaamse leefklimaat worden vergiftigd door haatdragende extremisme. We zouden weer op onze woorden moeten letten!

Jef Neve, pianist:
Dit is een fantastisch initiatief!

Paul Van Nevel, Huelgas Ensemble:
Mensen rond figuren als Bart De Wever – en hijzelf ook– zijn zó kortzichtig dat ze er niet aan denken dat ze een grote Europese cultuur die België toch is als een uitzonderlijke gemeenschap van verschillende culturen samen, aan’t kapot maken zijn. Wat ze ook zeggen, ze zijn helemaal niet cultuur-minded en eigenlijk vind ik hem een wolf in schapenvacht.

Walter Zinzen, journalist:
Ik heb deze petitie van Red de Solidariteit getekend omdat ik behoor tot het species van de wereldburger. Alles wat Vlaanderen doet, is goed, zo lijkt het wel. De rest van de wereld bestaat niet meer. Ik vind die navelstaarderij verschrikkelijk. Pas maar op dat Vlaanderen zich niet in eigen voet schiet!

Rik Pinxten, voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Vlaanderen:
Men kan bewust stelling nemen voor mensengroepen en zelfs voor de mensheid als geheel. Men kan ook uit kneuterigheid en korte-termijneigenbelang kiezen voor verkleining van de horizon en het delen. De waan om alles en nog wat te splitsen en zogenaamd ‘zelf’ te doen hoort in de tweede categorie; de stelling van de vakverenigingen om solidariteit boven en buiten het eigenbelang op te nemen en te verdedigen behoort in de eerste categorie. Het is een oprecht humanistische maatschappelijke positie.

Sami Zemni, professor centrum derde wereld studies Universiteit Gent:
De solidariteit is een essentieel onderdeel van een maatschappij die poogt op een rechtvaardige basis te functioneren. Europa,België, Vlaanderen, Brussel…: grenzen zijn altijd virtuele en op macht gebaseerde scheidingslijnen geweest die decentrale sociale tegenstellingen tussen rijk en arm verdoezelden en de mensen opdeelden op basis van andere (meestal arbitraire) criteria. De huidige “drang” naar een staatshervorming voorstellen als een kwestie van efficiëntie en˜goed” bestuur is een zoveelste bewijs van de geleidelijke verdwijning van de politiek. Wanneer de politiek verwatert tot een neutraal terrein van belangenbehartiging dan verdwijnt ook de verbeelding van onze mogelijke gezamenlijke samenlevingsidealen. De essentie van de
democratie is niet zozeer te vatten in haar procedurele uitingsvormen (verkiezingen, parlementen…) maar wel in de erkenning van het sociaal conflict als centrale motor van verandering. Een zoveelste bevoegdheidsverkaveling zal weinig zoden aan de dijk brengen.

Alain Clauwaert, voorzitter Algemene Centrale-ABVV en Jacques Michiels, algemeen secretaris Algemene Centrale-ABVV:
Bij de Algemene Centrale van het ABVV verdedigen vele duizenden arbeiders uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel eensgezind hun belangen. De collectieve arbeidsovereenkomsten die wij in zowat veertig sectoren onderhandelen zorgen ervoor dat arbeiders overal in het landgelijke rechten krijgen. Wie in een klein of een zwak bedrijf werkt blijft niet in de kou staan, hij geniet dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als iedereen in zijn sector. Een splitsing van de arbeidsmarkt wil zeggen dat arbeiders tegen elkaar uitgespeeld zullen worden. Morgen verdient de Vlaming meer omdat Vlaanderen er economisch beter voor staat. Maar overmorgen eist zijn werkgever een loonmatiging omdat zijn Waalse collega goedkoper is. We zeggen vierkant neen tegen een staatshervorming die tot sociale afbraak leidt. Voor ons is het van fundamenteel belang dat de socialezekerheid, de collectieve arbeidsovereenkomsten en de arbeidswetgeving federale materies blijven, van toepassing in het ganse land.

Xavier Verboven, Gewezen Algemeen Sekretaris ABVV:
Het initiatief "Red de Solidariteit" is uitgerekend vandaag broodnodig. Het moet een ijzersterk signaal zijn naar de bevolking toe, en voornamelijk in Vlaanderen, dat een opgesplitste sociale zekerheid de solidariteitsgedachte en ook het samenhorigheidsgevoel ondergraaft en het einde van onze Belgische samenleving kan betekenen. De politieke krachten die een zogenaamd zelfstandig of onafhankelijk Vlaanderen nastreven willen tegelijkertijd een rechts beleid en een nieuw sociaal model in Vlaanderen invoeren met minder inkomsten voor de overheid en bijgevolg ook een zwakkere overheid, met een ander overlegmodel (liefst zonder de vakbonden) en met een zwakke engedeeltelijk geprivatiseerde sociale zekerheid waardoor de tegenstellingen tussen rijk en arm nog groter worden.

Luc Cortebeeck, nationaal voorzitter ACV, in Solidair, 5 september 2007.
“De mensen die pleiten voor een apart Vlaanderen, hebben meestal geen sociale motieven, maar zeer individualistische en egocentrische. Het is zeker niet met dat soort mensen dat we een betere sociale zekerheid maken. Zeker niet. (...) Ik vrees dat men in Vlaanderen onderschat wat voor collectieve verarming het ook voor Vlaanderen zou betekenen, als we een grens zouden kunnen trekken en alselk gewest verder zijn plan zou trekken. Onze streken zullen niet meer aantrekkelijk zijn voor ondernemingen, internationale instellingen enorganisaties... Ze zullen wegtrekken en Vlaanderen kan dan verder gaan met navelstaren. (...) Ook de Vlamingen gaan er op achteruit als we het land niet kunnen samen houden. Als zij iets langer kijken dan hun neus lang is, moeten ze, zelfs uit louter eigenbelang, voor de eenheid van het land kiezen.”

25-09-07

Prometheus

Prometheus Mythoske


Dinsdag woonde ik een voordracht van professor Freddy Decreus (hoogleraar aan de Universiteit Gent in Latijnse Letterkunde, receptiegeschiedenis, mythologie, theaterwetenschappen, vakdidactiek) bij. Deze voordracht kadert in een serie Arendsoog-lezingen"Reflecties op Mens en Maatschappij"(organisatie Vormingplus). Professor Decreus gaf een boeiende lezing met als thema: "De symbolische betekenis van Prometheus vandaag en als rolmodel". Wie op een aangename manier wil kennis maken met de mythologische verhalen, zie hiervoor de blog van Mythoske(De bovenstaande screendump heeft een link naar haar blog - Een aanrader!).

Prometheus schiep de mensen uit leem (Athena blies er het leven in). Hij dreef de spot met Zeus omdat dat hij de mensen aanspoorde een dier te offeren dat niet meer was dan in vet gehulde botten (het lekkere vlees hielden ze liever zelf) en tenslotte stal hij het vuur om het naar de mensen te brengen. Daar kon Zeus niet mee lachen en hij liet Prometheus aan een rots vastkluisteren. Een arend kwam dan zijn telkens aangroeiende lever wegpikken. Herakles doodde de arend en kon de onfortuinlijke Prometheus redden.

In het verhaal steken een aantal gelijkenissen met de christelijke verhalen: het scheppingsverhaal, de figuur van Christus. De parallel tussen Prometheus en Christus is opvallend: beiden lijden omdat ze de mensen lief hebben. Het vuur dat Prometheus brengt is het "licht in de duisternis": de mensen worden zelfbewust. Vandaar dat de goddelijke toorn zo groot is. Het is interessant om te volgen, hoe het menselijke zelfbewustzijn zich in de loop der tijden gaat ontwikkelen. Hiervoor nemen we een aantal afbeeldingen van Prometheus (Ik laat hier ongeveer dezelfde beelden zien als die die professor Decreus heeft laten zien.)

In de eerste reeks afbeeldingen zien we een onderdanige Prometheus die lijdt onder zijn straf. Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw (Sturm und Drang) komt een kentering. De mens werpt zijn ketenen af. Zie hoe Prometheus rechtop komt te staan en fier de goden gaat trotseren. Hij reflecteert onze tijdsgeest: "Wij zijn de baas geworden". Met het licht dat Prometheus ons bracht gaan we de wereld gaan beheersen. Zie de tempel van het nieuwe geloof: Het Rockefeller Center in New York.

Prometheus GriekseSchaal

Lijden. 

Prometheus Caravaggio

De ketening van Prometheus (Caravaggio 1571 - 1610). Lijden. Wanhoop.

Prometheus Rubens

De Prometheus van Rubens (1577 - 1640). Lijden. Onderdanig het lot ondergaan.

Prometheus Jacob Jordaens

De Prometheus van Jacob Jordaens (1593 - 1678). Lijden. Pijn. Verslagenheid.

Prometheus Goethe

Een kentering. De tijd van Goethe. Sturm un Drang. Prometheus recht zich op. De arend lijkt eerder een bondgenoot te zijn.
Luister naar de Prometheus van Goethe (Prometheus) :

Ich kenne nichts Ärmeres
Unter der Sonn als euch Götter.
Ik ken niets schamelers
Onder de zon dan jullie, goden!
Ich dich ehren?Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillet
Je des Geängsteten?
Jou eren? Ik? Waarvoor?
Heb jij de pijnen ooit verzacht
Van wie erdoor beladen was?
Heb jij de tranen ooit gestelpt
Van wie vol angsten was?

Prometheus Gustave Moreau

Prometheus (Gustave Moreau 1826 - 1898). Bemerk hoe de arend (lijkt mij hier eerder een gier hier) naar de achtergrond verdwijnt. Zelfverzekerd, rechtopstaand trotseert Prometheus de hemel.

Prometheus Scott Eaton 1996

De geketende Prometheus (Scott Eaton 1996).
Bemerk hoe trots en uitdagend Prometheus naar de hemel kijkt.

Prometheus Rockefeller Center

De Prometheus van Paul Manship in de Sunhen gardenvan het Rockefeller Center.
Weg ketenen - De mens is de heerser van de aarde geworden.

Prometheus Durand StealingFire

De Prometheus van Durand (Stealing Fire) ... Als dat geen god is!

22:19 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: prometheus, arendsoog, vormingplus, vrijdenker, vrijzinnig, mythologie |  Facebook |

21-09-07

Besmettelijke gedachten

denken

In zijn boek “De zelfzuchtige genen” (1976) introduceerde de bioloog Richard Dawkins het begrip memen. Jullie zijn vanzelfsprekend vertrouwd met het begrip genen, de dragers van onze biologische eigenschappen. Dawkins stelt dat door de voortplanting de genen van lichaam tot lichaam reizen. In zijn boek “Onze onsterfelijke genen” (1996) schetst Dawkins de evolutie als een voortdurende stroom van genen. Zijn oorspronkelijke conclusie, dat voor de genen de mens niet meer dan een middel is om zich voort te planten, lokte vele commentaren uit. (Analoog zou je kunnen stellen dat het ei zich voortplant door middel van de kip).

Met het begrip “genen” in het achterhoofd, trekt Dawkins een parallel met de wereld van gedachten, ideeën, voorkeuren, … Opvattingen verspreiden zich van geest tot geest (planten zich voort …). Memen zijn dus gedachten die zichzelf verspreiden over de maatschappij. Zoals het gen biologisch materiaal kopieert, dupliceert het mem gedachten. De naam “mem” slaat op de manier van kopiëren. Memen (gedachtestelsels) kopiëren zich door middel van imitatie (na-apen) of wetenschappelijker uitgedrukt mimesis, vandaar hun naam.

Heb je ooit al eens een Coca-Cola besteld? Dan heeft het Coca-Cola-mem je geest binnengedrongen. Hou je van bloggen? Dan heeft de wijdverspreide gedachte van het bloggen zich in je grijze blubber genesteld. De memetici stellen dat imiteren vooral een menselijke kwaliteit is, die mogelijk gemaakt wordt door ons grote brein. Daar de mensen elkaar kunnen imiteren, kan de cultuur zich sneller verspreiden dan ooit door genetische verandering mogelijk zou zijn. Dit lijkt allemaal vrij onschuldig, maar Susan Blackmore (“The Meme Machine”) gaat een stap verder en stelt dat er geen ‘ik’ of ‘zelf’ bestaat. Zij schetst een beeld van een groot aantal memen en memeplexen (combinaties van memen) die strijd met elkaar leveren om de beperkte ruimte in onze hoofden. Daar tolt mijn hoofd van ... of zijn het de memen die in mijn kop stormachtig te keer gaan?

Ben je niet tevreden met je uiterlijk? ... Het is een gedachte die in je veel tijdschriften terug kan vinden. Is het dan niet verwonderlijk dat die gedachte onze geest gaat aantasten en dat wij op onze beurt ze verder gaan verspreiden? Denk maar eens na hoe krampachtig we vasthouden aan bepaalde gedachten. Beschouwen we een immigrant niet zijn ganse leven lang als een buitenlander? Is het succesvolste mem niet de gods-gedachte?

Het interessante aan de memen-theorie is, dat ze ons waarschuwt, dat we niet al te gemakkelijk mogen aannemen dat we “vrij” in ons denken en handelen zijn. Ik geloof (ja, ik ben een gelovig mens) dat onze vrijheid van denken kan aangescherpt worden door onze geest met een groot scala aan denkwijzen in contact te brengen.

Tenslotte. Is het mem dat ons de illusie geeft dat we denken, niet het allerergste? Hoe komen we dat te weten? Formuleer ik hier mijn eigen gedachten of ben ik bezig de gedachten van anderen netjes aan het kopiëren? Ben ik hier lustig memen of besmettelijke gedachten aan het voortplanten?
Memen-Google

20:57 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: vrijdenker, memen, dawkins, gedachten, vrijzinnig |  Facebook |

15-09-07

Taalcreativiteit

gadsby
Bij het doornemen van een wetenschappelijk artikel over compressie-algorithmes (het kleiner maken van elektronische bestanden) kwam ik een verwijzing naar het lipogram Gadsby: A Story of Over 50,000 Words van de auteur Ernest Vincent Wright Wotton (1872–1939) tegen. Een lipogram is een tekst waarin de auteur met opzet één (of meerdere) letters niet gebruikt. In het vermelde werk Gadsby wordt geen enkele maal de letter e gebruikt (tenzij in de inleiding van het boek). Om te vermijden dat er accidenteel toch een letter e in de tekst zou verschijnen, bond de auteur deze letter op zijn type-machine vast. De Franse schrijver Perec schreef in 1969 het werk La disparition, eveneens een e-lipogram, met als bijzonderheid dat het verhaal is opgebouwd als een detectiveverhaal rond de verdwijning van de letter e. Ik had deze bijdrage als een lipogram willen schrijven, maar mijn verbeelding en mijn taalkennis waren blijkbaar ontoereikend om die opgave met goed gevolg te realiseren.
Spinelessness Pizzazz.
Op de website van spinelessbooks (Het blauwe symbooltje verwijst naar die website - De bovenste afbeelding van deze bijdrage bevat een linkje naar het boek Gadsby) vind je tal van dergelijke taalvormen terug. Het eerste deel van onderstaande gedicht Into Tilting Ruins is een lipogram, daar waar het tweede deel een transgram is. (Een bepaalde letter is in ieder woord aanwezig). In het eerste deel vind je geen e terug (lipogram), in het tweede deel bevat elk woord de letter e (transgram).

IntoTilting Ruins

 

writing this mind into tilting ruins
living without flirtation, intimacy
unconscious
ignorantly lying
in this imaginary incarnation

she reconstructs herself
she nurtures her context
she loves
she feels
she understands

©1996-2006
Dominique Fitzpatrick-O'Dinn
SpinelessBooks

Hieronder een voorbeeld van een woordketting waar elk woord begint met de letter (of letters) van het vorige woord. Leuke creatieve taalspelletjes. Kennen jullie ook iets dergelijks in onze taal? 

Newspoem.

Newspoem 30 May 1998

Reading by the Light of the Dead

nice, ecologic
citizens, says Sweden, now
will light their residences
save energy
yes...

specific crematoriums
save electric candlepower
recycle energy
yes...
so our resourceful, late elders...
—Swedes—
still linger...
reside...

enlightening great-grandchildren

 Newspoetry at SpinelessBooks


 Firefox 2

20:05 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: vrijdenker, vrijzinnig, gadsby, lipogram |  Facebook |

09-09-07

Erectieproblemen

De Grote stinkzwam, Phallus impudicus (onbeschaamde penis)

Uit het woordenboek van Vrijdenker: erectiestoornis(v.; -sen) : Stoornis in de erectie ter hoogte van de onderbuik. Indien de erectiestoornis als een probleem ervaren wordt, dan dient men het probleem tussen de oren te zoeken in plaats van tussen de benen. In de behandeling van het erectieprobleem vinden veel mannen baat bij de aanschaf van een grote dure luxewagen.

WP-erectie

EB_Erection

10:41 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: erectie, erectiestoornis, erectieprobleem |  Facebook |

02-09-07

Inburgering

LVG-Krahn-200507050231lbI002

Deze week kregen we op de schoolraad te horen dat een leerlinge de uitslag van de deliberende klassenraad aanvecht. De leerlinge van allochtone afkomst (ik haat dergelijke etiquettering te gebruiken, maar deze inkleuring is nodig voor mijn verhaal, dus vergeef mij aub deze zonde) heeft een C-attest gekregen (het jaar overzitten). In haar brief, waarvan de inhoud waarschijnlijk exemplarisch is voor dergelijke casus, komen vooral de rechten van de betrokkene aan bod, wordt met geen woord gerept over de slechte resultaten en wordt de integriteit van de mensen in de klassenraad in vraag gesteld. Tussen de regels door valt te lezen dat die beslissing van de klassenraad getuigt van racisme. Waarom de klassenraad plots in juni "racistisch" geworden zou zijn en niet tijdens de tussentijdse evaluaties gedurende het afgelopen schooljaar, valt uit haar betoog niet af te leiden. Bij haar verzoek steekt bovendien een brief van een vzw die zich bezig houdt met gelijke kansen voor migranten. Zij vragen de school om die beslissing te herzien.

De beslissing om een C-attest te geven leek mij nochtans logisch: herhaalde onwettige afwezigheden, ondermaats dagelijks werk en dito examens: het valt moeilijk niet beantwoorde vragen te quoteren. Voor de betrokkene zijn deze slechte prestaties geen issue. Nee, de leerkrachten wordt vooringenomenheid en een gebrek aan objectiviteit verweten. Ook de mensen van die vzw voor gelijke kansen namen niet eens de moeite om naar het “waarom” van de beslissing van de klassenraad te informeren.“Vooringenomenheid” is blijkbaar een begrip, dat die medewerkers van die betrokken vzw niet op zichzelf van toepassing nodig achten.

Als die vzw de belangen van de migranten en hun kinderen wil behartigen, dan hadden ze beter bedoelde leerling aangemoedigd voortaan wat harder te werken in plaats van haar te“steunen” in haar “recht” om die beslissing van de klassenraad aan te vechten. Ik ben waarschijnlijk nog in de waan dat er naast “rechten” ook nog zoiets als “plichten” bestaan. Het zou natuurlijk wel eens kunnen dat dat begrip niet meer in onze samenleving van toepassing is. Ik kan wellicht niet meer mee. Wordt het niet stilletjes aan tijd dat ik een inburgeringscursus begin te volgen?gebondenmond

Muilkorf
 
Hij sprak met klem.
Het was zijn recht te spreken.
Zijn stem zwol aan.
Hun woord bleef in gebreke.
 
Hij sprak tot zijn volk,
dat allen ‘t verstonden.
Door zijn mond
spraken vier miljoen monden.
 
Zijn mond werd gesnoerd.
Nu beveelt het staal.
Maar hij is niet verstomd,
Zwijgen is nu zijn taal.

Poul Sørensen

12:09 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) | Tags: vrijdenker, inburgering, inburgeringscursus, onaangepast |  Facebook |