28-09-07

Red de solidariteit

Red De Solidariteitsauvons La Solidarité

Onder het motto 'Red de solidariteit' lanceren 400 bekende Belgen een petitie als tegengewicht voor het 'discours van splitsen dat bij de regeringsonderhandelingen hoogtij viert'. Ik heb weinig affiniteit met regio's, noch met België, noch met Vlaanderen. Toch onderschrijf ik deze campagne omdat ik solidariteit verkies boven egoïstische navelstaarderij. Men beweert dat de Walen van de Vlamingen profiteren. Vlaanderen kent een groot percentage aan belastingontduiking, kortom aan Vlamingen die profiteren van de Vlamingen. Wedden dat die belastingsontduikers, juist diegenen zijn die nog het hardst om splitsing durven roepen? Vlaanderen buit net als de andere landen van het Westen de Derde Wereld-landen uit. Wanneer gaan we die uitbuiting een halt toe roepen?

Kim Gevaerts kreeg op haar website al flinke kritiek omdat zij het forum van Red de solidariteit onderschreven heeft. Iemand schreef : "Wie voor België is, ist egen Vlaanderen (...) Hier ben je niet meer welkom". Eerst de Walen buiten, dan zullen blijkbaar de andersdenkenden volgen.

Kiezen voor nog meer onverdraagzaamheid? Nee, bedankt. Ik kies voor een warme samenleving zonder navelstaarderij en zonder het groot gelijk.

Red De Solidariteit
Boodschappen van ondertekenaars.

Hanna Mariën, in naam van de hele 4x100m estafette-ploeg:
Wij zijn in de eerste plaats atleten. Met de institutionele problemen zijn we niet zo direct bezig. Maar het communautair gekrakeel van vandaag begrijpen we niet goed. Onze ploeg bestaat nu eenmaal uit Vlamingen, Brusselaars en Walen. Van de vier die gelopen hebben, is er één Franstalige Brusselse en zijn er drie Vlamingen. Bij de twee reserven is er één Vlaamse en één Waalse loopster. Hoe je het nu ook draait of keert: die samenstelling, dat is juist onze sterkte!
"Jullie prestatie heeft België een gezicht gegeven" hoorden we Vlaams minister van Sport Bert Anciaux zeggen op de persconferentie van 18/09/07. En de Vlaamse minister-president Kris Peeters stelde dat "we een voorbeeld zijn voor het beleid en de politiek".
Daarom ondertekenen we graag een petitie die vraagt dat - te midden van de huidige onenigheid - de solidariteit behouden wordt.

Geert van Istendael, schrijver:
Het opgeven van de solidariteit vind ik zonder meer walgelijk en immoreel. Dat spreekt tegen mijn diepste instincten. In zaken als ziekteverzekering interesseert me niet de tegenstelling Vlaming-Waal, maar wel die tussen rijk en arm. Want ook in Vlaanderen zijn er langdurig zieken, werklozen, mindervaliden die niet aan de bak komen.

Axelle Red, zangeres:
Ik gaf gisteren een persconferentie met Unicef over Sierra Leone. De basisboodschap is dat we solidair moeten zijn met de derde wereld. En hier zouden we er zelfs niet meer in slagen om de solidariteit met Wallonië overeind te houden? Het is bijna gênant om Belg te zijn.

Wannes Van de Velde, zanger:
Het uiteenvallen van België zou niet alleen een sociale kaalslag betekenen, het zou ook cultureel een ramp zijn: we zouden de wederzijds kruisbestuiving van drie grote talen verbeuren. Bovendien zou het Vlaamse leefklimaat worden vergiftigd door haatdragende extremisme. We zouden weer op onze woorden moeten letten!

Jef Neve, pianist:
Dit is een fantastisch initiatief!

Paul Van Nevel, Huelgas Ensemble:
Mensen rond figuren als Bart De Wever – en hijzelf ook– zijn zó kortzichtig dat ze er niet aan denken dat ze een grote Europese cultuur die België toch is als een uitzonderlijke gemeenschap van verschillende culturen samen, aan’t kapot maken zijn. Wat ze ook zeggen, ze zijn helemaal niet cultuur-minded en eigenlijk vind ik hem een wolf in schapenvacht.

Walter Zinzen, journalist:
Ik heb deze petitie van Red de Solidariteit getekend omdat ik behoor tot het species van de wereldburger. Alles wat Vlaanderen doet, is goed, zo lijkt het wel. De rest van de wereld bestaat niet meer. Ik vind die navelstaarderij verschrikkelijk. Pas maar op dat Vlaanderen zich niet in eigen voet schiet!

Rik Pinxten, voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Vlaanderen:
Men kan bewust stelling nemen voor mensengroepen en zelfs voor de mensheid als geheel. Men kan ook uit kneuterigheid en korte-termijneigenbelang kiezen voor verkleining van de horizon en het delen. De waan om alles en nog wat te splitsen en zogenaamd ‘zelf’ te doen hoort in de tweede categorie; de stelling van de vakverenigingen om solidariteit boven en buiten het eigenbelang op te nemen en te verdedigen behoort in de eerste categorie. Het is een oprecht humanistische maatschappelijke positie.

Sami Zemni, professor centrum derde wereld studies Universiteit Gent:
De solidariteit is een essentieel onderdeel van een maatschappij die poogt op een rechtvaardige basis te functioneren. Europa,België, Vlaanderen, Brussel…: grenzen zijn altijd virtuele en op macht gebaseerde scheidingslijnen geweest die decentrale sociale tegenstellingen tussen rijk en arm verdoezelden en de mensen opdeelden op basis van andere (meestal arbitraire) criteria. De huidige “drang” naar een staatshervorming voorstellen als een kwestie van efficiëntie en˜goed” bestuur is een zoveelste bewijs van de geleidelijke verdwijning van de politiek. Wanneer de politiek verwatert tot een neutraal terrein van belangenbehartiging dan verdwijnt ook de verbeelding van onze mogelijke gezamenlijke samenlevingsidealen. De essentie van de
democratie is niet zozeer te vatten in haar procedurele uitingsvormen (verkiezingen, parlementen…) maar wel in de erkenning van het sociaal conflict als centrale motor van verandering. Een zoveelste bevoegdheidsverkaveling zal weinig zoden aan de dijk brengen.

Alain Clauwaert, voorzitter Algemene Centrale-ABVV en Jacques Michiels, algemeen secretaris Algemene Centrale-ABVV:
Bij de Algemene Centrale van het ABVV verdedigen vele duizenden arbeiders uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel eensgezind hun belangen. De collectieve arbeidsovereenkomsten die wij in zowat veertig sectoren onderhandelen zorgen ervoor dat arbeiders overal in het landgelijke rechten krijgen. Wie in een klein of een zwak bedrijf werkt blijft niet in de kou staan, hij geniet dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als iedereen in zijn sector. Een splitsing van de arbeidsmarkt wil zeggen dat arbeiders tegen elkaar uitgespeeld zullen worden. Morgen verdient de Vlaming meer omdat Vlaanderen er economisch beter voor staat. Maar overmorgen eist zijn werkgever een loonmatiging omdat zijn Waalse collega goedkoper is. We zeggen vierkant neen tegen een staatshervorming die tot sociale afbraak leidt. Voor ons is het van fundamenteel belang dat de socialezekerheid, de collectieve arbeidsovereenkomsten en de arbeidswetgeving federale materies blijven, van toepassing in het ganse land.

Xavier Verboven, Gewezen Algemeen Sekretaris ABVV:
Het initiatief "Red de Solidariteit" is uitgerekend vandaag broodnodig. Het moet een ijzersterk signaal zijn naar de bevolking toe, en voornamelijk in Vlaanderen, dat een opgesplitste sociale zekerheid de solidariteitsgedachte en ook het samenhorigheidsgevoel ondergraaft en het einde van onze Belgische samenleving kan betekenen. De politieke krachten die een zogenaamd zelfstandig of onafhankelijk Vlaanderen nastreven willen tegelijkertijd een rechts beleid en een nieuw sociaal model in Vlaanderen invoeren met minder inkomsten voor de overheid en bijgevolg ook een zwakkere overheid, met een ander overlegmodel (liefst zonder de vakbonden) en met een zwakke engedeeltelijk geprivatiseerde sociale zekerheid waardoor de tegenstellingen tussen rijk en arm nog groter worden.

Luc Cortebeeck, nationaal voorzitter ACV, in Solidair, 5 september 2007.
“De mensen die pleiten voor een apart Vlaanderen, hebben meestal geen sociale motieven, maar zeer individualistische en egocentrische. Het is zeker niet met dat soort mensen dat we een betere sociale zekerheid maken. Zeker niet. (...) Ik vrees dat men in Vlaanderen onderschat wat voor collectieve verarming het ook voor Vlaanderen zou betekenen, als we een grens zouden kunnen trekken en alselk gewest verder zijn plan zou trekken. Onze streken zullen niet meer aantrekkelijk zijn voor ondernemingen, internationale instellingen enorganisaties... Ze zullen wegtrekken en Vlaanderen kan dan verder gaan met navelstaren. (...) Ook de Vlamingen gaan er op achteruit als we het land niet kunnen samen houden. Als zij iets langer kijken dan hun neus lang is, moeten ze, zelfs uit louter eigenbelang, voor de eenheid van het land kiezen.”

Commentaren

Contrabass, een mens... Tjonge, tjonje, veels te veel engdenkende mensen tegenwoordig. Leven en laten leven. We zijn tenslotte allemaal bewoners van deze planeet, het leven is al moeilijk genoeg, waarom het elkaar moeilijk maken, Vlaanderen,Wallonië, Brussel, dat zijn enkel plaatsen,stipjes op onze wereldbol en dusdanig niet belangrijk. Belanrijk is de aarde zelf en alle wezens die er op leven.Solidariteit is dus een must om de vrede te bewaren. Spijtig genoeg is de massa zo dom om zich te laten manipuleren door grootpraters met oogkleppen die eigenlijk enkel in de belangstelling willen staan maar niks zinnig te vertellen hebben

Gepost door: Contrabass | 30-09-07

Hoe meer de tijd dringt, hoe meer ze zich me onbenullige dingen gaan bezighouden heb ik de indruk. Heb getekend! Bedankt voor de site, bespaart me zoektijd, want ik was het van plan.

Gepost door: Nadia | 30-09-07

solidair Ik ben solidair met alle oplossingen die Walen en Vlaamingen bij elkaar brengen... Na ja, een oude belg zeker?
Ik kom nog terug om meer te lezen, maar vandaag is het hier overdruk.
groetjes

Gepost door: Sebastian | 01-10-07

Misschien dit...... Het bedrag dat momenteel van Vlaanderen naar Wallonië vloeit is jaarlijks 312 miljard, 126 miljoen.
Iedere Vlaming betaalt dagelijks op zijn minst 2,5 Euro per dag. Voor mij gezin komt dit op 7,5 Euro en ik kan ze gebruiken.

Indien u denkt dat dit geld in de juiste zakken terecht komt, dan weet u waarschijnlijk niet hoe corrupt de Waalse politici zijn. U heeft waarschijnlijk nog nooit gehoord over het advocatenkantoor van een heel bekende Waalse politica?
Het is maar een voorbeeld (je).
En dat er Vlamingen sjoemelen, vergoeilijkt dit de geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië?
Wat kortzichtig zeg....

Er dient solidariteit te zijn, maar geen profitariaat en daar gaat het hem nu om. Het is genoeg geweest.

Op dit moment is één generatie genoeg geweest om sommige gemeenten volledig Franstalig te maken. Vlamingen zijn buitengepest geweest.
Indien u morgen uit uw woning gepest wordt, dan denk ik niet dat u dit leuk gaat vinden. Indien u morgen naar het ziekenhuis moet en u enkel in het Frans antwoorden krijgt, dan gaat u dit niet leuk vinden.

Het is maar al te gemakkelijk om dergelijke campagne te voeren, als men langs geen kanten weet waar het eigenlijk over gaat.
Heel wat artiesten, atleten, weten zelfs langs geen kanten wat het probleem is omtrent Brussel-Halle-Vilvoorde. Ze zeggen zelfs dat politiek hen niet interesseert....
En toch tekenen ze dergelijke campagne.

Waaruit weeral blijkt hoe dwaas men is............

Gepost door: Cavewoman | 02-10-07

From an english newspaper.... "Belgium?" he splutters. "That's something that doesn't exist. The national anthem? Nobody knows it. Nobody can sing it. The king? A parvenu. A dysfunctional family. We're not going to take it any more."


Article continues

Willy is Flemish and proud of it. His native language is Dutch but like many Belgians he also speaks French and English. When he goes into Brussels on business, he complains, they call him a racist if he speaks in his own tongue.
He says French-speaking nurses wouldn't help his Dutch-speaking boy in hospital recently. And his comatose 80-year-old neighbour who was rushed to hospital? Same story. His wife didn't speak French and the doctors wouldn't speak Dutch. And if Willy - "don't use my full name, I've got a business to run here" - needs to go to court, that too will be in Brussels and the judges will speak French.

"The Flemish have shut up for too long. But now it's come to the point where we're not stupid any more. This country's sick. It's dying. Not right away. But it's terminal. Little by little, it's over. We will separate in the end."

Gepost door: English men | 02-10-07

@Cavewoman Een goed beleid wendt de middelen komende van de belastingen oordeelkunding en efficient aan. Blijkbaar lukt het de Vlaamse politici niet dat te doen. In plaats van de oorzaak van hun wanbeleid aan te pakken, willen ze hun onkunde toedekken met het adagium "splitsen, geldtransfers, ...". Omdat ze hun onkunde niet willen aanpakken, zal na een eventuele afsplitsing, hun onkunde gebleven zijn. M.a.w. na een scheiding zullen ze hun wanbeleid naarstig verder zetten. Misschien vinden ze dan een andere zondebok waar ze op kunnen focusseren (De Oost-, West-Vlamingen? De Limburgers? De Antwerpenaren? Het pajottenland? De Westhoek? Enz., enz.
Laat ze eerst bewijzen dat ze nu in staat zijn de middelen oordeelkundig en efficient te besteden, de andere opties kunnen later bekeken worden. Vind je het ook niet eigenaardig dat die zogenaamde geldtransferts niet bovenaan op de politieke agenda staan? Of vergeet men dat al die dames en heren, die nu
voor boedelscheiding opteren, de laatste halve eeuw juist die ondoorzichtige constructie op poten gezet hebben? Laat ze zich aub bezig houden met de werkgelegenheid, dat brengt meer geld in het laatje.

Gepost door: Vrijdenker | 02-10-07

Dag Vrijdenker Zo'n boeiende blog als de jouwe kan ik geen maand missen :-)
Wat mij soms dwars zit. Is dat Walen zich superieur vinden. Ik ben voorstander van een apart Vlaanderen. Weg met de koning, die hele familie kost de belasting betaler véél geld. Vlaanderen een staat op eigen benen. Waar iedereen welkom is. Heeft niets te maken met al dan niet solidair zijn. Walen kunnen ook op eigen benen staan. Gewoon een kwestie van het geld ZINVOL te spenderen.

Gepost door: Joke | 02-10-07

Prometheus Het bericht iets lager over Prometheus is heel interssant en ruim geexploreerd en.. goed dat je aan Goethe dacht ("het" gedicht van Goethe dat ik enorm vind... Sturm und Drang)

Proficiat trouwens voor je weet wel wat
groetjes

Gepost door: Sebastian | 02-10-07

Werkgelegenheid????? "Een goed beleid wendt de middelen komende van de belastingen oordeelkunding en efficient aan. Blijkbaar lukt het de Vlaamse politici niet dat te doen."

Precies alsof de Waalse politici dat wèl doen. Als er nu eens politici zijn die sjoemelen en zich verrijken, dan zijn het juist de Walen. Als eens in Charleroi geweest de laatste tijd?
Weet u wel waarvoor de miljarden van de Vlamingen dienen? Triest hoor, echt triest.
Het verdwijnt in de zakken van.....
De PS is nog van het eerste schandaal niet omver gevallen.

Werkgelegenheid? Er is werkgelegenheid genoeg, maar de goesting moet er zijn.
En daar wordt ook al niet naar gekeken, onder het mom dat ze het nederlands niet vaardig zijn. Raar dat de Polen dit ook niet kunnen en hier wèl werk vinden.
Nee, dat excuus is te zwak.

Ook het excuus dat men dan steeds verder kan splitsen lijkt me iets te zwak.
Omdat het een niet kan, moet het ander dan ook niet meer kunnen.

Ten ander, de bevolking kon zijn stem uit brengen.
800.000 vlamingen hebben op Leterme gestemd.
Een deel op NVA en een deel op Dedecker.
Een zeer groot deel op het Vlaams Belang.
De vlamingen hebben voor Vlaanderen gestemd.

De ja-knikkerij beu van Verhofstadt naar de Walen toe. Ja, natuurlijk willen ze hem terug. En de Vlamingen , die beginnen hun staart in te trekken, bang voor de splitsing geven ze terug toe aan de geldeisen en machteisen van de Walen. Arm Vlaanderen.

De enige die alles tegenhoudt is Millequet en hoeveel stemmen heeft die? Is dit nog democratie? Pfff, belachelijk gewoon.

Gepost door: Cavewoman | 03-10-07

Misschien komt het er nog van...apart Vlamingen en Walen....van een éénsgezind Europa gesproken....die utopie is verder af dan ooit, blijkbaar....als het nog niet lukt in ons klein Belgenlandje. Spijtig.
We zulen zien, maar ik teken voor solidariteit.
Groetjes

Gepost door: Mythoske | 03-10-07

Fascinatie Prometheos... het blijft me fascineren. Goethe.. ja, hij fascineert me evenzeer, maar hij ging wellicht niet tot het einde van Prometheos. Op het einde verzoende Prometheos met Zeos, met de goddelijke. Of wou Goethe precies daarmee erop wijzen, dat hij heimelijk dieper gaat dan een opervlakkige lezer meent te gaan? Waar is eigenlijk het einde? Is er een einde? Vrijdenkers zien misschien ook geen begin en geen einde...Laten ook zij voortdurend in hun lever pikken om deze nachts heimelijk weer aan te doen groeien, alsof men hen niets kan aandoen zolang... zolang ze vrij zijn te denken? Wat is vrijheid? Vrijheid in de verschrikkelijke wetenschap dat vrijheid gebonden is aan onvrijheid? Dat uiteindelijk alles terugkeert naar de bron, Zeos... een iets waarvoor wij geen voldoende dimensies hebben?
Ach man... fascinerend, echt waar!
Pech echter met het antwoord op mijn blogvraag.
Groetjes

Gepost door: Sebastian | 04-10-07

Belgische petitie liegt Een vierhonderdtal prominenten – waaronder heel wat BV’s – mengen zich in het debat over de staatshervorming. Ze hebben een petitie getekend ‘voor solidariteit’ en ‘tegen splitsing’. Het initiatief is opgezet door de grote vakbonden ACV en ABVV die – maar dat vertellen ze er natuurlijk niet bij – in de eerste plaats hun eigen belangen verdedigen, en niet die van hun leden die ze zeggen te vertegenwoordigen.

Volgens de vakbondswoordvoerders sturen de (Vlaamse) onderhandelaars aan op de splitsing van de sociale zekerheid en uiteindelijk zelfs het land. Was het maar waar! Voor één keer – als het goed is, zeggen we het ook – wordt die hele vertoning door enkele kritische journalisten genadeloos ontmaskerd als een perfide hetze die de Vlamingen moet opzadelen met een schuldgevoel. “Politieke hysterie”, schrijft Peter Vandermeersch in De Standaard. “Vlaanderen wil geenszins solidariteit opzeggen”. Een “onnozele karikatuur” stelt Peter De Backer in Het Nieuwsblad.

“Verlatingsangst wordt kunstmatig opgefokt”, aldus Paul Geudens in Gazet van Antwerpen.
Net zoals Geudens zijn wij van oordeel dat iedereen zijn mening mag hebben en een petitie mag starten. Maar wie beweert dat de splitsing van de sociale zekerheid en van het land op het spel staan, neemt wel een loopje met de waarheid. “Ik vraag mij af waarop zij zich baseren”, schrijft Geudens. “Welke Vlaamse politieke partij is op dit ogenblik voor separatisme? Het Vlaams Belang? Zonder twijfel. De Lijst Dedecker? Hangt ervan af met wie je spreekt. De N-VA? Neen. Voorzitter Bart De Wever heeft tot in de treure herhaald dat separatisme nu niet aan de orde is…” Tja, wanneer dan wèl?

En de vakbondsbazen kijken niet op een leugen min of meer. Zo dissen ze nog eens het sprookje op dat Vlaanderen zijn welvaart vandaag te danken heeft aan de vrijgevigheid van Wallonië in het verleden. En ze komen er mee weg, want er is toch geen enkele journalist die hen tot de orde roept en zegt: sorry jongens, maar dat verhaal klopt niet. Of om het met de woorden van professor Juul Hannes te zeggen: “Ik zoek al 40 jaar naar voorbeelden van solidariteit van het zuiden met het noorden. Ik heb er nooit gevonden.” (Trends, 22.04.04)
Professor Hannes schreef daarover trouwens een onthullend boek onder de veelzeggende titel “De mythe van de omgekeerde transfers” (uitgeverij Roularta).

De vakbonden liegen. En ze weten het. En de Vlaamse ondertekenaars van de Belgische petitie worden gerold. Peter De Graeve vat het mooi samen in een vrije tribune (De Standaard, 26.09.07): “Vlaamse belgicisten laten zich door de Franstaligen een rad voor de ogen draaien. België is een aftands royalistisch, antidemocratisch en op egoïsme gebaseerd regime dat alleen in stand wordt gehouden om Franstalige belangen te verdedigen.” Het is de nagel op de kop.

Gepost door: Cavewoman | 10-10-07

De commentaren zijn gesloten.