22-03-07

Lajja

TaslimaNasrin

Vrijheid van denken. De vrijheid hebben je mening te uiten. Het is in onze samenleving een fundamenteel recht. In veel andere samenlevingen, helaas niet. Het lezen van het artikel "Prijs op het hoofd van schrijfster Taslima Nasreen" (De Morgen, 20 maart) heeft mij weer naar de spreekwoordelijke "blog"-pen doen grijpen. Indische moslimfundamentalisten geven een som van 11000 dollar aan eender wie Nasreen kan doden of onthoofden (Onthoofden is trouwens ook iemand doden, me dunkt?). De schrijfster is een voorvechtster van vrouwenrechten en vrije meningsuiting. In mijn bibliotheek steekt het boek "Lajja" (Schaamte). Destijds (1995) was deze controversiële roman zeer actueel. Nasreen schrijft over de moorddadigheid van het religieus extremisme (In Bangladesh is de terreur van de moslimfundamentalisten gericht tegen de Hindoes).

In 1994 krijgt ze een 2de fatwa naar het hoofd geslingerd en wordt een arrestatiebevel uitgevaardigd wegens 'belediging van religieuze gevoelens' (Ze vluchtte dan stiekem het land uit). De religieuzen beschouwen haar als godslasterlijk omdat ze in haar boek de schrijnende positie van de vrouw in de islam-wereld aantoont. (Zie ook vorige posting over de Egyptische schrijfster Nawal El Saadawi). In een interview metG. Gleichmann (De Morgen, 24 september 94) stelt Nasrin: "Alles wat naar meer democratie en grotere gelijkheid neigt, willen de fundamentalisten tegenhouden. Ze waren bang dat vrouwen naar mij zouden luisteren en in opstand komen tegen hun slavenbestaan. Ze vreesden dat de vrouwen zouden inzien hoe onrechtvaardig de religieuze wetten zijn die de fundamentalisten onze sekuliere samenleving wilden opleggen." (Nota: Het is leuk nog eens in je 'oude' papieren archieven te duiken. Ik vrees dat de informatie op een blog zolang niet bewaard zal worden).

Nasreen was destijds bang dat de democratie niet sterk genoeg was om het fundamentalisme tegen te gaan. "... Ik ben ervan overtuigd dat de enige manier waarop fundamentalistische krachten tot staan gebracht kunnen worden, is als wij, de sekulier en humanitair denkenden, ons verenigen en ons tegen hun verderfelijke invloed verzetten". Taslima, je hebt mij terug wakker geschud. Ontwaakt een democratie die slaapt, niet 's anderdaags in totalitaire staat, zoals men soms toepasselijk opmerkt? Toen ik je boek in 1995 las, heb ik er één zin uit overgepend. Het was een waarschuwing: "Als mensen niet leerden fundamentalisme uit hun hart te bannen, zou geen enkele slogan helpen, dat was onvermijdelijk." Jij bent in ons hart en in onze gedachten. Ik hoop dat vele bloggers hetzelfde doen. Of zijn we beschaamd dat te doen?

PS: Taslima Nasreen heeft een interessante website : http://taslimanasrin.com/index2.html.

CHARACTER
    
 
          You're a girl
           and you'd better not forget
           that when you cross the threshold of your  house
           men will look askance at you.
 
            When you keep on walking down the lane
            men will follow you and whistle.
 
            When you cross the lane and step onto the main  road
            men will revile you, call you a loose woman.
 
            If you've no character
            you'll turn back,
            and if you have
            you'll keep on going
            as you're going now.

                                  Taslima Nasreen

bluefish_made_button_interlaced

19:57 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: lajja, taslima nasrin, relifascisme, fundamentalisme, moslims |  Facebook |

18-03-07

Inmaculada Echevarría Ramírez

InmaculadaEchevarríaRamírez

Deze week stierf in Granada een vrouw op eigen verzoek: Inmaculada Echevarría Ramírez. Deze 51-jarige vrouw leed sinds haar elfde aan spierdystrofie. Toen ze dertig werd, was ze zo goed als verlamd. Daarna kreeg ze ademhalingsproblemen en werd ze aan een beademingsmachine gelegd. Haar toestand bleef achteruitgaan. Ze vond dat haar leven geen zin meer had en vroeg om een waardig levenseinde. Het katholieke Hospital San Rafael de Granada weigerde haar verzoek. In Spanje is euthanasie verboden. In 1998 werd het euthanasiedebat in Spanje aangewakkerd doordat Ramón Sampedro, geholpen door een vriendin, stierf door water vermengd met cyanide op te slurpen. Hij had jarenlang tevergeefs aan de rechtbanken gevraagd zelf zijn leven te mogen beëindigen. Zijn verhaal werd verfilmd in de aangrijpende film Mar Adentro van Alejandro Amenábar. Inmaculada Echevarría stelde dat ze niet wilde sterven zoals Ramón Sampedro, maar vroeg hulp om op een waardiger manier te kunnen sterven: "No es justo vivir así, mi vida es soledad, vacío y opresión - Pido que se me ayude a morir libremente y sin dolor"

De plaatselijke autoriteiten vonden een uitweg uit het dilemma, door te stellen dat het hier niet om een geval van euthanasie ging, maar om een stopzetting van behandeling. Volgens een wet uit 1986 (Ley General de Sanidad) kan men een medische behandeling weigeren. Inmaculada werd naar een openbaar ziekenhuis in Granada overgebracht (Hospital San Juan de Dios), waar men haar een injectie met pijnstillers gaf, om haar daarna van de beademingsmachine te verwijderen. Ze stierf waardig en naar wens in het gezelschap van haar beste vrienden.

JorgeLeón In 2006 stierf Jorge León nadat iemand zijn beademingstoestel had uitgezet. (Blog van Jorge León :http://destiladospentaplejicos.blogspot.com/). Hij schreef: "Men kan iemand met kunstmatige middelen degraderen tot een levend brein dat losstaat van een lichamelijke drager. We zouden het niet tot zo'n graad van waanzin mogen laten komen".

De katholieke Kerk beschuldigt de plaatselijke autoriteiten euthanasie toegelaten te hebben (http://www.aciprensa.com : Lo que todo católico necesita saber - alles wat een katholiek dient te weten). Ik begrijp die religieuze onverdraagzaamheid niet. Waarom respecteert men die weloverwogen keuze van die vrouw niet? Waarom wil men andere mensen hun grote gelijk opdringen? Waarom laat men door deze onverdraagzaamheid andere mensen lijden? Daar is geen mens mee gebaat!

In Spanje bestaat er een vereniging die zich bezig houdt met het recht op waardig sterven: "Asociación Derecho a Morir Dignamente". Via hun website kwam ik terecht op een Belgische Vereniging Recht op Waardig Sterven vzw (http://www.rws.be/home.html). Je kan er terecht voor allerhande informatie omtrent de euthanasiewetgeving in België en de wilsbeschikking in verband met euthanasie. Misschien iets om over na te denken op een druiligere zondag...

ADMD_DEMORGEN

09-03-07

Vrouwendag - Nawal al Sadaawi

affiches_vrouwendag-klein

In het kader van de Internationale Vrouwendag gaf Lieve Blancquaert gisteren een voordracht "Over vrouwen in Afghanistan en de wereld". Wij hadden redenen te over om deze voorstelling bij te wonen: solidariteit met de emancipatie van de vrouw in de wereld, interesse in het thema, sympathie voor de inrichters (Oxfam, 11.11.11, Markant, ...), een avondje uit, ... Wat mij vooral trof in de toespraak van Lieve Blancquaert was het feit dat door de systematische onderdrukking van de vrouwen van kinds af aan, deze vrouwen op den duur niet meer in staat waren om hun emoties te uiten (naar buiten te brengen). Die vrouwen hadden nooit geleerd emoties te uiten, gezien het hen verboden werd. Mensen, die alle menselijkheid ontnomen worden. Een hopeloze, uitzichtloze vicieuze cirkel. Een typisch kenmerk van een totalitaire staat. Laten wij, bloggers, onze pennen scherpen om dat onrecht te helpen aanklagen.

Laten we vooral niet te luid gaan roepen. In België werd het stemrecht voor vrouwen pas in 1948 ingevoerd. Deze aanpassing kwam niet uit louter emancipatorische redenen, maar eerder uit electorale berekening. In de jaren 60 viel in het Burgerlijk Wetboek nog te lezen dat de man baas was in huis en dat vrouw en kinderen hem moesten gehoorzamen (een overblijfsel van de "Code Napoleon"). Het duurde nog tot 1976 (dertig jaar geleden!) voordat gehuwde vrouwen zonder instemming van hun man een depositierekening op eigen naam konden openen en beheren.

NawalElSaadawiNawal al Sadaawi bracht een bezoek aan de Kamer (werd donderdag helaas bestolen in Mechelen). Deze feministe uit de Arabische wereld vind ik een grote madam. Haar boeken "De gesluierde Eva" en "De val van de imam" hebben mij zeer getroffen. Zij werd in 1972 (!!) uit een topfunctie ontslagen en kwam in 1981 enkele maanden in de gevangenis terecht. Onlangs werd Nawal al Sadaawi in Caïro van godslaster beschuldigd. Een "vergrijp" waarop de doodstraf staat. Nawal al Sadaawi ziet vandaag de dag een revival van de religies. Men heeft God nodig om het onrecht goed te praten. Zij stelt: "Bij elke heropleving van de godsdienst zie je een nog grotere onderdrukking van de vrouw, want in alle heilige boeken ter wereld zijn de mannen meerderwaardig" (Interview in De Morgen, vrijdag 9 maart, "God is geen boek").Ik schreef het ook al: De mens schept goden, om er de anderen de duivel mee aan te doen.

Vrouwen, sta jullie mannetje!

Bloedwarmte

Je zei:
De gevangenis is koud
Ik zal je een wollen mantel sturen
Wikkel die om je heen
Ik zei:
De kilte wordt verwarmd
door liederen van kameraden
herinneringen aan liefde die
bloeien in de takken van omarming
En het is warm
als jij in mijn dromen verschijnt
Je verlangende stem, een opgerakeld fel vuur…
Ik wikkel me in jouw woorden als
een gloeiend hout dat zegt:
Vrijheid
Ik klamp me vast aan mijn visioen,
beteugeld door de geest
bedwing mijn stromende pijn.
Stuur mij geen wollen mantel
maar
kom naar me toe
met de droom.

Ali al-Sharqawi

20:10 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vrouwendag, nawal al sadaawi, emancipatie, islam, onderdrukking |  Facebook |

03-03-07

UBUNTU

UbuntuMensen Vandaag ben ik UBUNTU aan het uitproberen. Vrije software. De installatie verliep goed. Ziet er leuk uit. Enkel het instellen van het wireless-internet leverde problemen op. Ik ben aangenaam verrast door het OpenOffice-pakket. Deze programma's zien er bijna net eender uit als de beter bekende MicrosoftOffice programma's. OpenOffice is gratis en vrij te verspreiden. Voor de Microsoft-programma's mag je al diep in je geldbuidel tasten. Een nieuwe pc met het linux-operating geleverd (zoals bvb. Ubuntu) zal ongeveer 200 à 300 € goedkoper kosten, dan ééntje met het windows-OS erop. Bij de aanschaf van MicrosoftOffice komt daar nog minstens 300 € bovenop. Niet te geloven dat Microsoft slapend rijk wordt. De microschoft!

ubuntu-defDe missie van Micros(ch)oft is: Poen scheppen. Het mission-statement van Ubuntu ligt mij nauwer aan het hart: Ubuntu is een Afrikaans concept, het betekent "Menselijkheid naar anderen". Het is "het geloof in een universele band van met elkaar delen die de hele mensheid verbindt." Dezelfde ideeën staan centraal in de manier waarop de Ubuntu community samenwerkt. Leden van de Ubuntu community moeten efficiënt kunnen samenwerken, en in deze gedragscode staan de "basisregels" van onze samenwerking. (Lees verder op http://www.ubuntu-nl.org/ubuntu-nl/gedragscode/ ).

Ik hoop dat veel mensen zich van het commerciële juk van Microsoft zullen trachten te bevrijden. Hoe groter onze solidariteit wordt, hoe sterker we zullen worden. Op naar een menselijke wereld. Vandaag dien ik nog noodgedwongen Microsoft op mijn computer toe te laten (wegens teveel Windows-eigen-programma's). Ik maak er werk van die geldschoft van mijn pc te krijgen! Vrije mensen hebben baat bij vrije software!

 UbuntuLinux

De ware gevangenis

Het is niet het lekkende dak,
Noch de zingende muskieten
In de klamme, ellendige cel.
Het is niet het gerinkel van de sleutel
Als de bewaker je opsluit.
Het zijn niet de karige rantsoenen
Ongeschikt voor mens en dier
En evenmin de leegte van de nacht,
Het is niet
Het is niet
Het is niet
Het zijn de leugens die een generatie lang
In je oren zijn getrommeld,
Het is de veiligheidsdienst in razernij
Schandelijke rampzalige bevelen uitvoerend
In ruil voor een ellendig maal per dag,,
De rechter schrijvend in haar boek
Een, weet ze, onverdiende straf noterend
Het morele verval
Geestelijke onvolwaardigheid
Die de dictatuur een schijnbare wettigheid geeft
Lafheid gemaskeerd als gehoorzaamheid
Loerend in onze vernederde ziel
Het is de angst die onze broek bevochtigt
We durven onze urine niet uit te wassen.
Het is dit
Het is dit
Het is dit,
Mijn vriend, dat van onze vrije wereld
Een sombere gevangenis maakt.

Ken Saro-Wiwa

14:37 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: ubuntu, linux, vrije software |  Facebook |