31-01-07

Vogels voeren en beloeren

Vogels Voeren en Beloeren

Dit weekend, zaterdag en zondag 3-4 februari, kun je meedoen met de actie van Natuurpunt!: Vogels Voeren en Beloeren. Je telt het aantal vogels dat je om en rond de voederplaats waarneemt. Die telling maak je dan over aan Natuurpunt (Zie formulieren op hun website). Een leuke manier om de vogels in je buurt of tuin op naam te kunnen brengen. Leer eens de wereld in je nabijheid te ontdekken!

Het voederen van vogels heeft wat gemeen met het bloggen! Ik strooi in deze blog wat geestelijk voedsel uit. Observeer met aandacht al die vrije vogels die hier voorbijkomen. En hoop, stilletjes, dat mijn bezoekers,  af en toe, een graantje van dat geestelijk voer komen meepikken.

weblog-groen

 Insomnia 

Toen de vogel van de slaap
zich in mijn oog dacht te nestelen

 zag hij de wimpers
en bang voor vangnetten
vloog hij weg.

Ibn al-Hammarah

20:26 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vogels, natuurpunt, beloeren, voeren |  Print

26-01-07

Babel

babel

Het Bijbelse verhaal van de toren van Babel (Genesis 11: 1-9) is mij goed bijgebleven. De mensen, die volgens het verhaal, vroeger allen één taal spraken, begonnen bij Sinear een grote toren te bouwen. Ze werkten goed samen. De toren werd hoger en hoger. Het werk van deze nijvere lieden zinde God niet. God strafte deze vreedzame, goed samenwerkende mensen. God liet ze verschillende taken spreken, zodat ze elkander niet meer konden begrijpen, noch met elkaar konden samenwerken. Het werk stokte. God, een wrokkige saboteur, een tegenwerker. "9 Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring". God is blijkbaar goed in het scheppen van verwarring.

Onlangs stelde Henny Bijleveld, professor Nederlands en Neurolinguïstiek aan de VUB, dat de Vlamingen en Walen een andere manier van denken hebben, omdat de Nederlandse taal anders dan het Frans is opgebouwd. Filosofen beweren al langer dat de taal de manier van denken bepaalt. Ik geloof dat die bewering ook op de culturele (in zijn zeer ruimste betekening) verschillen van toepassing kan zijn. We spreken allen een verschillende taal. Zelfs onze kinderen hanteren een andere taal. Het is daarom begrijpelijk dat wij menig misverstand hebben. Erg is dat niet. Het is erger aan die misverstanden - leze, aan jezelf - niet te willen gaan werken!

Laatstleden gingen we met enkele vrienden naar de film Babel (Alejandro González Iñárritu) gaan kijken. Wereldklasse. Een aanrader. Het ene ogenblik volg je een beklijvend verhaal, gekaderd in de primitieve toestanden van een woestijn in Marokko. Plots beland je geruisloos in de hightech neoncultuur van de metropool Tokio. Al even geruisloos word je wat later in het verhaal van een Mexicaanse nanny betrokken, om dan terug ... Verschillende culturen, maatschappijen, instellingen, sociale geledingen, talen ... misverstanden, tragiek, emoties. Knappe cinema, die wellicht helpt om de anderen beter te leren begrijpen.

Na de film praten we nog wat samen na. De bittere smaak van een Orval harmonieert met het zoete samenzijn. Ik mijmer: Een goed gezelschap heeft geen last van spraakverwarring!

babelFilm

17:30 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: babel, vrijzinnig, spraakverwarring, god |  Print

21-01-07

Oude zak

Om naar mijn werkstek te gaan, neem ik veelal de fiets. Op mijn traject (6 km) kom ik veel schoolgaande jeugd tegen. Sommigen peddelen en kwebbelen op een slaktempo in groep naar school. Ik bel dan even om door te kunnen. Ze maken dan gewillig plaats. Eenmaal ik de groep voorbij gefietst heb, gaan ze mij veelal jennen door massaal te gaan bellen. Dergelijke ondeugendheid staat hen. Ik had het vroeger ook zeker gedaan. Laatst kwam ik twee jongens tegen die al fietsend een zakje chips aan het eten waren. Eén gooide achteloos het zakje weg. Ik fietste langs hem en vroeg hem wat de bedoeling van zijn daad was. Hun sprakeloosheid sprak boekdelen. Ik bleef wat langer dan gebruikelijk naast hen fietsen om er voor te zorgen dat het gevoel van onbehagelijkheid niet te snel weg ebde. Nadat ik weggefietst was begonnen ze te lachen. In de verte hoorde ik nog "ouwe zak" roepen. Het voorspelbare en kenmerkende gedrag van pantoffelhelden.

Het is jammer dat de sociale attitude om de omgeving netjes te houden nog maar weinig aandacht krijgt. Ik keek er altijd op toe dat mijn kinderen hun afval bij zich hielden tot ze thuis waren gekomen. In de lagere school waar ze school liepen, lag er nogal wat zwerfvuil tussen de struiken. Ik stelde eens in de ouderraad voor om de kinderen dat te laten opruimen. Enkele ouders waren daar hevig op tegen met als argument dat de kinderen niet het werk van het onderhoudspersoneel hoefden te doen. Anderen vonden dan weer dat het niet hygiënisch was om dat de kinderen te laten doen. Bij het aanhoren van deze moderne gedachten, voelde ik dat ik oud aan het worden was. Als oude zak had ik altijd het gevoel gehad, dat het wegwerpen van afval op straat net was, als met modderschoenen over een pas geboende vloer te stappen.

GroenHeilige

We zijn groene bladeren waarin vogels
slapen van schaduw en eenzaamheid.
We zijn slechts bladeren en hun geruis.
Onzeker, niet in staat om bloem te zijn,
tot de bries ons beroert en doet trillen.
Waardoor bij elk van onze bewegingen
iedere vogel een ander wezen wordt.

Uit: “Het zout van de taal”, Eugénio de Andrade

10:45 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: ecologie, zwerfvuil, sociaal, opvoeding |  Print

13-01-07

Op maat gesneden

Ashley2006

De 9-jarige Amerikaanse Ashley heeft door een zeer ernstige hersenbeschadiging slechts het geestelijke vermogen van een drie maanden oude baby. Het kind kan noch lopen noch spreken en in bed niet in staat haar hoofd op te heffen. Om haar verzorging te vergemakkelijken kreeg het kind een groeiremmende hormoonbehandeling. Ook de baarmoeder en de borsten werden verwijderd. Deze zogenoemde "Ashley-behandeling" was en is  een heet ethisch hangijzer. De ouders van het kind hebben eenweblog (Naar een betere levenskwaliteit voor kussenengeltjes) geopend waarop zij hun standpunt nader uiteenzetten.

Ik voel ongemakkelijk bij de gedachte dat dit kind op maat gesneden wordt (hier dus letterlijk te lezen). Over het wegnemen van de borstklieren heb ik zware bedenkingen. Het is mij onduidelijk welke verbetering in levenskwaliteit deze ingreep zal bewerkstelligen. Dat haar borsten de verzorgers tot misbruik zouden kunnen aanzetten, is overigens een vrij zware beschuldiging aan al diegenen die met verzorging bezig zijn. Ik volg de ouders in hun argumentatie om de baarmoeder te laten wegnemen. Diegenen die tegen dergelijke medische ingrepen pleiten, hebben dan aan de andere kant weinig of geen problemen met het gebruik van kalmeringsmiddelen, anticonceptie en andere medicatie om de verzorging mogelijk te maken. Wat is er ethischer, een mechanische of een chemische ingreep?

Ik vraag mij af wat ik als ouder zou gedaan hebben, toen men mij na enkele weken zou melden dat mijn kind een zware mentaal handicap zou hebben. Je wil het beste voor je kind. Maar is je kind veroordelen tot een plantaardig bestaan, het "beste" voor je kind? Nu ik geconfronteerd wordt met de problemen van de 9-jarige Ashley, zou ik waarschijnlijk voor euthanasie gekozen hebben. Zou ... voorwaardelijk ... als je er zelf niet onmiddellijk, lijfelijk mee geconfronteerd wordt, dan is het wel gemakkelijk oordelen natuurlijk.

Ashley

OPROEP!

De NFBV, de ICN en de WMA vragen de vernietiging van de doodstraf tegen de Palestijnse arts en de vijf Bulgaarse verpleegkundigen.

Petitie opgesteld door de NFBV (Nationale Federatie van Belgische Verpleegkundigen).

De NFBV is lid van de ICN (Intenational Council for Nurses) die 13 miljoenen verpleegkundigen van de hele wereld vertegenwoordigt. De NFBV steunt de oproep van de ICN en de WMA (World Medical Association) en wil graag deze petitie aan de Libische autoriteiten sturen :

Wij zijn verbijsterd over de doodstraf door het Libische gerecht tegen de Palestijnse arts en de vijf Bulgaarse verpleegkundigen uitgesproken. De beslissing van 19 december 2006 houdt geen rekening met de wetenschappelijke bewijzen waardoor duidelijk aangetoond is dat de kinderen geïnfecteerd werden vòòr de veroordeelde gezondheidswerkers in functie kwamen.

Hoeveel kinderen moeten er nog in de Libische ziekenhuizen sterven vooraleer de Libische  regering zich met de oorzaak van het probleem zal inlaten ?

Wij willen blijven geloven dat er hoop is op een rechtvaardige behandeling voor deze dokter en verpleegkundigen en wij doen nogmaals een beroep op het Libische Hooggerechtshof om de doodstraf te vernietigen.

Elke dag over heel de wereld, werken miljoenen verpleegkundigen aan de verbetering van de gezondheid, dikwijls met gevaar voor hun leven.

De NFBV vraagt ook om een werkonderbreking van 2 minuten op 19 januari 2007 te 12u00 in alle gezondheidsinstellingen. Op dat ogenblijk zal de petitie aan de Libische ambassade te Parijs afgegeven worden.

M. Dumont, Voorzitter NFBV

Deze petitie ondertekenen

20:40 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: ashley, nfbv, doodstraf, libie, euthanasie |  Print

09-01-07

Royale sluitingspremie

baby-met-kroon

Iedere maand krijgt de sociale zekerheid een stevig part van mijn loon. Ik ben daar niet rouwig om, omdat welzijn en welbevinden slechts in een context van solidariteit openbloeien kunnen. Dankzij onze solidaire bijdrage krijgen een aantal mensen zicht op een aangenamer leven. Als die mensen hulpbehoevenden of mensen op rust zijn, dan draag ik die solidaire bijdrage een warm hart toe.

Een klein aantal mensen ontvangt een wel bijzonder royale gift uit onze afgestane centen. Wie het geluk heeft uit de vagina van de koningin, de wereld in geworpen te worden, ziet zich levenslang royaal beloond worden. Wat er aan die koninklijke vagina zo bijzonder is, weet ik niet. Zelfs het wetboek brengt er mij niets over bij. Ik dacht bovendien dat die uitgeworpenen ons dankbaar zouden zijn voor de royalty's die ze van ons mogen ontvangen. Integendeel! Enkele jaren geleden bracht de vorst een bezoek aan ons bedrijf. Vol verwachting en met ernstige, doch vriendelijke blik, stond ik aan mijn bureau (waarin ik de vorige dag, manu militari weliswaar, alle republikeinse leuzen had dienen te verwijderen) deze man op te wachten. Ik rekende op een schouderklopje voor mijn maandelijkse bijdrage aan zijn welbevinden en dat van zijn familie. Toen de vorst, en passant, mij slechts een ampele blik gunde, bracht de gedachte dat ondank 's werelds loon is, kilte in mijn gemoed.

Ja, die man en die vrouw kennen hun wereld niet. Zelfs hun kinderen loven onze solidaire bijdragen niet. Daar is slechts één oplossing voor: We sluiten alle koninklijke vagina's. Daar krijgen ze een symbolische sluitingspremie voor. Ten eerste, omdat we geen onmensen zijn en ten tweede omdat we blij zijn, dat voortaan iedere vagina nu gelijk voor de wet zal zijn.

LVG200507190191lbI002.jpg595

IN BOEKEN STERVEN

Voornaam, achternaam,
Haakjes openen,
Geboortejaar, streepje, sterfjaar, punt.
Haakjes sluiten.

Nu is hij in boeken een voor- en achternaam –
Twee jaartallen tussen twee haakjes.

Onderaan de bladzij of een eindje verderop
Staan zijn werken, wanneer ze zijn gedrukt.
Een korte of een lange lijst
Boektitels,
In uw hand als stervende vogels.

Het streepje tussen de haakjes,
Daar zit alles in:
Zijn hoop, zijn angst, zijn tranen, zijn geluk,
Daar zit alles in.

Hij zit nu in boeken
Op de plaats van één streepje gevangen,
Ook al leeft hij nog steeds, veilig is hij nooit;
U kunt hem zo ter dood brengen.

Behçet Necatigil

20:10 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijzinnig, laurent, royalty, koning |  Print

02-01-07

Voorname voornemens

Bij de aanvang van het nieuwe jaar heeft menigeen de neiging om met "goede" voornemens voor de dag te komen. Enkelen van onze vrienden zullen de zoveelste poging ondernemen om te stoppen met roken. Ik vrees dat het boter aan de galg zijn. Gelukkig zal de nieuwe wetgeving er voor zorgen dat voortaan onze gastronomische genoegens niet meer door rookwalmen verkracht zullen worden. Alhoewel ... Het zenuwachtig naar buiten lopen om aan die onbedwingbare zuigreflex te voldoen, zal waarschijnlijk het gezellig tafelen geen goed doen.

Op Oudejaarsavond kwam de terechtstelling van Saddam Hoessein onze gesprekken opfleuren. Schurken die een schurk ombrengen. Huilende wolven, die de bevolking naar nog verdere ontmenselijking opjagen. Waarom wordt Saddam Hoessein een schurk genoemd? Toch niet omdat hij verantwoordelijk is voor duizenden doden? Of wel? De voornemens van de heren Bush en Blair hebben al duizenden mensen het leven gekost. Straks, na hun ambtstermijn schrijven ze, rustig genietend van het leven, hun mémoires. Geen leger die ze uit hun hol zal halen.

Het is prettig bij de jaarwisseling wenskaartjes te ontvangen. Op een kaartje uit Duitsland stond volgend juweeltje: "An Weihnachten sollte man sich Zeit nehmen, eine Kerze anzuzünden und nichts anderes tun, als ihr beim Abbrennen zuzuschauen." Op Kerstmis zou men de tijd moeten nemen om een kaars aan te steken, om dan niets anders te doen dan ze bij het opbranden gade te slaan. Dat ga ik nu doen ... Ideaal om over "goede" voornemens te mijmeren!

KaarsenAansteken

Kaarslicht

Zodra zijn wiek
is aangestoken
snelt het naar zijn einde toe

Zwak is de weerstand
tegen het zoeken naar duisternis.
Van wie heeft het de kracht
voor zijn stille opoffering geërfd?

Maar het treurt niet,
de beperktheid van zijn levensduur ten spijt
en geniet ieder opflakkerend moment in een dans.

Hwang Kum-chan

20:37 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, vrijzinnig, voornemen, oudejaar, wenskaart |  Print