29-08-06

Welke Loose Change?

Verleden week viel op Canvas de uitzending "Loose Change" te bekijken. Ik heb deze uitzending niet bekeken. Toch zie ik duidelijk wat men de kijker wilde laten zien. Je hoeft immers niet te kijken naar wat men je wil laten zien, om (in) te zien wat men je wil laten zien! Deze film zorgt al geruime tijd voor een heen- en weergeschrijf tussen believers en non-believerers op het internet. De teneur van die teksten had mij al doen inzien dat het bekijken van deze documentaire mij geen nader inzicht zou verschaffen.

Heb ik dan iets substantieels aan deze discussie toe te voegen? Nee, dat ik heb niet. Maar de reacties van vrienden en kennissen nopen mij tot enige beschouwing. Bij het horen van de term "Loose Change" had ik de euvele moed mijn onwetendheid te etaleren en te vragen "Wat betekent dat begrip nu eigenlijk?". De onsamenhangende uitleg van mijn gezelschap toonde aan hoe gemakkelijk mensen woorden gaan gebruiken waarvan ze betekenis niet kennen. In The Concise Oxford Dictionary staat "Loose Change" voor "money as coins in pocket etc. for casual use". Het is blijkbaar kleingeld of wisselgeld. Het lijkt mij een aardige titel om naar deze vermeende complottheorie te verwijzen.

Men raadt mij aan deze documentaire te bekijken omdat deze "tot nadenken" stemt. Wat er van dit vermeend complot ook waar moge wezen, blijft het feit dat veel onschuldige mensen de dood vonden en deze aanslagen grote materiële schaden veroorzaakten. Deze feiten stemden mij indertijd tot nadenken, niet het feit of de feiten van een aantal onopgehelderde aspecten van dit drama. De 9/11-aanslagen, alsook deze in Madrid en Londen zijn geen toonbeeld van de menselijke vooruitgang. Dat stemt inderdaad tot nadenken. Ook de loopgravenoorlog tussen believers en nonbelievers laat duidelijk zien dat ondanks onze moderne communicatieapparatuur, de mens zelf niet in staat blijkt met elkaar rationeel te communiceren. Ja, ook iets om over na te denken.

Ik wil nog wijzen op de (waarschijnlijke gewilde - mijn complottheorie?) complexiteit van het verhaal. De kijker kan onmogelijk het waarheidsgehalte van een aantal feiten, hypothesen, insinuaties, ... nagaan. Men speelt op gevoelens. Men hoopt door de complexiteit, de setting en de insinuaties dat de kijker het zicht (het zien) zal verliezen. De kijker wordt een gemakkelijk prooi voor vooroordelen. Het is gekend dat vooroordelen het oordelen in de weg staan en slechts aanleiding geven tot veroordelen. Sommigen meten zelfs het waarheidsgehalte van dit onderwerp aan het aantal blogs en websites die zich met dit thema bezig houden. Er wordt veel over gesproken ... Dus, het zal wel waar zijn!

Het wisselgeld. Welk wisselgeld? Het geld dat de film- en boekenindustrie met deze indianenverhalen verdient? Het wisselgeld van de conservatieven, die ruim de websites van de non-believers sponsoren? Welke wisselgelden worden hier nog verhandeld? Dat stemt wellicht meer tot nadenken!

EEN GEDACHTE

Er moet een gedachte zijndie te verschrikkelijk is om te bedenken.
Aan die gedachte moet ik denken,
nu.
Buiten morren mijn dromen, lopen geruchten tergend langzaam
heen en weer. Ik denk
dat zij bedolven ligtonder al mijn andere gedachten
en niets te maken heeft met god of dood
of wat dan ook.
Misschien rekt zij zich wel uit, nu,
in het diepst van mijn gedachten, begeeft zij zich
op weg.

Toon Tellegen (Uit de bundel Er ligt een appel op de schaal)
 

21:00 Gepost door Ongebonden geest in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: loose change, vrijzinnig, vrijdenker, poezie, gedachten |  Facebook |

22-08-06

In het kruis gepakt

Popdiva Madonna heeft met haar "Confessions"-tournee reeds menig christelijk zeloot in het kruis gepakt! In Polen diende het tijdschrift Machina zijn voorpagina onder druk van de katholieke kerk aan te passen omdat het Madonna als een (christelijke) madonna afgebeeld had. Zowel in Rusland, Italië en Duitsland (klacht bij het Openbaar Ministerie) riepen religieuze leiders tot een boycot van de voorstelling op. Volgende maand treedt Madonna in Nederland op en de jongerenorganisatie van de christelijke politieke partij SGP ijvert al om het spektakel met het kruis en de doornenkroon verboden te zien worden.

"Mijn act is niet negatief of respectloos naar de kerk toe", zegt ze. Integendeel, Madonna vindt dat ze met haar tournee mensen oproept om geld te schenken aan liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor aidsslachtoffers. Tijdens haar optredens worden op videoschermen beelden van de armoede in de wereld geprojecteerd. Op een teller prijkt het aantal Afrikaanse aids-wezen (12 miljoen).

Volgens het Duitse Openbaar Ministerie zijn er geen aanwijzingen voor een criminele daad en wordt de act beschermd door de wet op de artistieke vrijheid.

Wat leert ons deze hetze?

1. Er gedijt een religieus fundamentalisme in onze streken, dat de intellectuele en artistieke vrijheid aan banden wil leggen.

2. Een aantal mensen vindt zich nog steeds geroepen of verheven boven de anderen. Vanuit die gedachte eigenen zij zich het recht toe te bepalen wat anderen moeten doen en laten.

3. Er lopen nog veel schapen rond die bereid zijn die zichzelf opgeblazen kikkers te volgen.

4. Deze religieuze leiders ageren niet omdat met het geloof zelf gespot wordt. Nee, ze zijn verontwaardigd omdat hun macht in vraag gesteld wordt.

5. De teller van het aantal Afrikaanse aids-wezen laat duidelijk zien hoe dodelijk de moraal van de religieuze leiders wel is.

TOCH NIET?

De dag haat toch niet
de nacht omdat
hij zwart is.

De zon verbrandt toch niet
de maan omdat
ze blank is.

De bij verjaagt toch niet
de vlinder omdat
hij uit dezelfde bloem drinkt.

De merel doodt toch niet
de nachtegaal omdat
zijn liedje anders klinkt.

Waarom haat, verbrandt
verjaagt en doodt
de ene mens dan wel
de ander? Toch niet

omdat hij anders is?

Maja Panajotova

21:22 Gepost door Ongebonden geest | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vrijdenker, christelijk, kruis, madonna, aids, poezie, gedachten, gedichten |  Facebook |

20-08-06

Het hoofddoek van de leerkrachten

In een Brusselse school van het Gemeenschapsonderwijs kregen twee hoofddoekdragende leerkrachten (moslima's) hun ontslag. De raad van beroep voor het Gemeenschapsonderwijs besliste om het dragen van een hoofddoek door leerkrachten te verbieden.

Is het dragen van een hoofddoek een expliciete uiting van een religieuze overtuiging? Op zondag zien we soms strak geklede heren met een zwarte boekentas rondlopen: getuigen van Jehova. Mogen strak geklede heren met een zwarte boekentas straks geen les meer geven? Is het kaal scheren van de schedel geen Boeddhistisch gebruik? Verbieden dan maar. Mag de leerkracht de handen niet meer samenvouwen? Zet hij/zij daar niet onbewust tot bidden aan? Is het na-apen van het gedrag van popidolen of het meticuleus volgen van de laatste modetrends eigenlijk ook geen religie? En wat doe je dan met leerkrachten die buiten de school ijveren voor één of ander geloof?

Ik ben bang van dergelijke zedenmeesters die mensen beoordelen (noem het liever veroordelen) op basis van hun uiterlijk voorkomen. De zogenaamde "neutraliteit" van de leerkrachten kan slechts beoordeeld worden aan de hand van de manier waarop ze hun taken vervullen. Het is niet erg dat een leerkracht met een religie verbonden wordt, zolang hij/zij maar handelt naar het pedagogisch project dat hij/zij ondertekend heeft. Bekeringsijver kan niet, net zomin het aanzetten tot intolerantie of het aanleren van volgzaamheid of kinderen leren bidden. Eén van streefdoelen van het onderwijs is toch de kinderen een onderzoekende geest aan te leren?

Wat betekent openheid als je niet voor je (religieuze) overtuiging mag uitkomen? Hoe kun je respect voor andersdenkenden bijbrengen als iedereen "neutraal" is? M.a.w. als de andere overtuigingen, meningen weggemoffeld worden. Openheid betekent dat je confrontatie met de andere meningen moet kunnen aangaan. Betekent dat je dient te aanvaarden dat anderen ook jouw overtuiging gaan confronteren. Betekent dat je dient te aanvaarden dat andere mensen er andere meningen op na houden.

Overtuigingen dienen om in vraag gesteld te worden. We dienen dus geen respect voor een overtuiging te hebben. Zonder het in vraag stellen van overtuigingen blijft de culturele ontwikkeling van de mensheid stagneren. We dienen wel respect voor de rechten van de mens te hebben.

In de marge van deze discussie vind ik het jammer dat in Vlaanderen het godsdienstonderricht door de scholen (en dus door de gemeenschap) gedragen dient te worden. Onze gemeenschap subsidieert en stimuleert aldus het dogmatisch denken.

11:32 Gepost door Ongebonden geest | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijdenker, vrijzinnig, onderwijs, hoofddoek, gedachten |  Facebook |

13-08-06

Onderweg zijn

Het valt mij steeds meer op hoe verschillend de taal die we gebruiken wel is. Neem nu de woorden "onderweg zijn". Deze woorden worden veel door gelovigen gebruikt (bvb. "Wij zijn samen onderweg, Alleluja") en slaan op het levenspad die ze volgen. Voor gelovigen is de levensweg (het onderweg zijn) een doortocht naar de eindbestemming: het eeuwige geluk. De belevenissen, de ervaringen van het onderweg zijn dienen als een bevestiging van het gekozen einddoel. Het onderweg zijn is een noodzakelijk "kwaad", een beproeving, een inwijding, een paspoort naar de eeuwigheid. Voor een gelovige is het onderweg zijn een bijzaak, de hoofdzaak is namelijk de hemel. Een typisch voorbeeld van een dergelijke doortocht is bvb. de bedevaart. De ongemakken van het onderweg zijn symboliseren het leven op aarde. De vermoeide aankomst in het heiligdom, de aankomst in de eeuwigheid.

Andere mensen, die het niet nodig vinden een god te scheppen, zien de wereld als zinloos en eindig. Zij zien geen eindbestemming, noch een doel. Hun onderweg zijn zal een ronddwalen in de wereld zijn. Met de dood eindigt hun onderweg zijn, hun leven, hun bestaan. De belevenissen en de ervaringen van het onderweg zijn zullen hen helpen zin aan hun bestaan te geven. Het zal hen helpen oriënteren. Het zal hen helpen vorm aan hun eindige bestaan te geven. Voor de goddeloze mens is het onderweg zijn een hoofdzaak. (Hopelijk ook een zaak voor het hoofd.) Hij/zij zal proberen van dit eindige bestaan het beste te maken voor zichzelf en naargelang zijn ervaringen, voor de anderen. Deze honden hou je niet braaf door ze het klontje suiker van het eeuwige geluk voor te houden.

In de Leza-vallei (Rioja, Spanje) kom je op de GR93 tussen Román de Cameros en Torre en Cameros een bord tegen dat een gedicht van de Spaanse dichter Antonio Machado draagt. Met dat stukje poëzie sluiten we dit onderweg zijn af.

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Wandelaar, je sporen
zijn de weg, en zij alleen;
Wandelaar, er is geen weg,
de weg ontstaat in het gaan.
Gaandeweg ontstaat de weg,
en als je omkijkt
zie je de baan die nooit meer betreden zal worden.
Wandelaar, er is geen weg,
slechts een kielzog in de zee.

Antonio Machado

11:24 Gepost door Ongebonden geest | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vrijdenker, poezie, machado, rioja, onderweg, gedachten, filosofie, vrijzinnig |  Facebook |

01-08-06

Vleselijke omgang

Bedenking.

Hebben vegetariërs eveneens een alternatief voor vleselijke omgang?

14:42 Gepost door Ongebonden geest | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vrijdenker, vegetarier, bedenkingen |  Facebook |