04-07-06

Existentiële wiskunde

Milan Kundera is één van mijn favoriete schrijvers. Ik hou van zijn amalgaam van cynisme, humor en filosofie. Hij belicht zijn personages vanuit verschillende hoeken. Je leert die mensen goed kennen op het randje van het voyeurisme na. Milan Kundera laat waarden aan bod komen, maar vermijdt, ondanks een soms melancholische ondertoon, moraliserend over te komen. Voor mij is Milan Kundera een vrijdenker: "Als jonge schrijver in Praag verafschuwde ik het woord 'generatie', dat me tegenstond door de akelige kuddelucht die er omheen hing" (Verraden testamenten).

In "Het boek van de lach en de vergetelheid" laat hij zijn scherp psychologisch doorzicht zien. "Mensen schreeuwen dat ze een betere toekomst willen scheppen, maar dat is niet waar. De toekomst is slechts een onverschillige leegt die niemand interesseert, terwijl het verleden vol leven is, en het gezicht ervan prikkelt ons, tart ons, beledigt ons, zodat we het willen vernietigen of overschilderen. Mensen willen heer en meester zijn over de toekomst, alleen maar om het verleden te kunnen veranderen."

In "De traagheid" vindt hij de existentiële wiskunde uit: "Er bestaat een geheim verband tussen traagheid en geheugen, tussen snelheid en vergetelheid. Laten we een uiterst banale situatie nemen: een man loopt op straat. Ineens probeert hij zich iets voor de geest te halen, maar de herinnering ontsnapt hem. Op dat ogenblik vertraagt hij automatisch zijn pas. Iemand die daarentegen probeert een pijnlijk incident dat hij zojuist heeft beleefd te vergeten, begint onbewust harder te lopen, alsof hij zich snel wil verwijderen van wat zich in de tijd nog te dicht bij hem bevindt.
In de existentiële wiskunde neemt deze ervaring de vorm aan van twee elementaire vergelijkingen: de graad van traagheid is recht evenredig aan de intensiteit van de herinnering; de graad van snelheid is recht evenredig aan de intensiteit van de vergetelheid
".

Tip: Pas deze existentiële vergelijking eens toe op je eigen jachtige leven.

Milan Kundera is literatuur, psychologie, politiek, filosofie, ... Goede (vakantie) literatuur om traag te lezen, om bij stil te staan, om traag van te genieten ... want schreef Salman Rushdie volgens diezelfde existentiële wiskunde niet: "Een bestaan op dubbele snelheid levert slechts een half leven op" (De laatste zucht van de moor).

De commentaren zijn gesloten.