12-03-06

Scheppingsverhaal

Deze wereld laat ons, mensen, een continue creëren (scheppen) zien. Het samenspel van verschillende “onderdelen” schept het complexere (samengestelde) nieuwe. Het geheel is meer dan de rekenkundige som van zijn onderdelen. Dit laat zich eenvoudig illustreren als het volgt: Men beeldt zich een oneindig heelal in, waarin zich een massieve bol bevindt. Een eenzame situatie, waarover niet veel te vertellen valt. Als we nu een tweede bol in bedoeld heelal plaatsen, dan krijgt dat heelal niet enkel een bijkomende bol, maar ontstaan er een aantal relaties tussen beiden (bvb. hun onderlinge afstand, oefenen krachten op elkaar uit, bewegen naar elkaar toe of van elkaar weg, enz…). Er worden nieuwe eigenschappen geschapen. Er ontstaan nieuwe dingen, die niet uit de samenstellende delen af te leiden zijn. De begrippen afstand, snelheid zitten niet vervat in beide elementaire bollen.

Doordat het geheel meer is dan zijn onderdelen, creëert deze wereld zich continue uit zichzelf. Uit het oerdinges (het niets!) ontstonden tijd, materie, energie. Ik vermijd hier het woord "oerknal", ten eerste omdat er bij gebrek aan lucht niets geknald kon hebben en ten tweede (hoofdreden) omdat deze fase m.i. een totaal verkeerde weergave van de "feiten" is. Na verloop van tijd werden deeltjes gesmeed, die op hun beurt atomen en moleculen vormden. Uit het samenstellen van elementaire deeltjes ontstaan complexere structuren met eigenschappen en relaties die niet uit de elementaire deeltjes afgeleid konden worden. Op een bepaald ogenblik werden klonters moleculen zodanig gegroepeerd dat de organisatie zichzelf begon te organiseren (reproduceren). In een steeds sneller tempo werden de organisatiestructuren complexer en complexer, zodanig zelfs, dat er zelfbewustzijn geschapen werd. Mensen scheppen nieuwe dingen, zoals bvb. ethisch handelen. Het begrip ethisch handelen zit niet in de samenstellende delen vervat en kan bijgevolg slechts door mensen ontwikkeld worden.

Onze wereld kenmerkt zich blijkbaar door een continue creëren uit zichzelf. Waarheen deze ontwikkelingen naartoe evolueren, kunnen we niet te weten komen, gezien de nieuwe eigenschappen niet in hun samenstellende delen vervat zitten. Deze wereld gedraagt zich als een baron Von Münchhausen. Deze wereld trekt zichzelf aan de haren om zich uit het moeras te wrikken. Deze wereld schept zichzelf. Dat is trouwens ook het kenmerk van alle goden (leze hersenspinsels) en hun profeten. Ze hebben zichzelf geschapen!

11:19 Gepost door Ongebonden geest | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.